Ochrona środowiska

Zaangażowanie

Odpowiedzialność za działania i ich nieustająca kontrola, to tylko niektóre kierunki rozwoju, które pozwolą firmie sprostać nieuchronnym wyzwaniom powstałym w konsekwencji zmian klimatycznych, ciągłych ingerencji w środowisko naturalne oraz zwiększonego zainteresowania zasobami naturalnymi.

Spółki Eiffage w Polsce funkcjonują w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania obejmujący system zarządzania jakością wg normy ISO 9001, system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001.

Ochrona środowiska

Funkcjonowanie w/w systemu potwierdzają certyfikaty wydane przez Centrum Certyfikacji Jakości:

  • certyfikat na zgodność z ISO 9001
  • certyfikat na zgodność z ISO 14001

Działanie systemu zarządzania oparte jest głównie na polityce sformułowanej przez Zarząd Spółki, znanej i zaakceptowanej przez pracowników, Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz procedurach i instrukcjach.