Ochrona środowiska

Zaangażowanie

Grupa Eiffage ma świadomość wyzwań, jakie musi podjąć, aby realizować strategię zrównoważonego rozwoju.

W prowadzonej przez nas działalności zużywamy różne nieodnawialne zasoby naturalne: wodę, ziemię, surowce mineralne itd. przez co bezpośrednio lub pośrednio wpływamy na ekosystemy naturalne. Dlatego musimy podjąć wyzwania w ramach każdej naszej branży, aby ocenić jej wpływ na środowisko oraz zastosować rozwiązania służące ograniczeniu szkód wyrządzanych środowisku.

Spółki Eiffage w Polsce funkcjonują w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania obejmujący system zarządzania jakością wg normy ISO 9001, system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 potwierdzony certyfikatami.