Przebieg rekrutacji

Kariera

Zależy nam na tym, aby pierwszy pozytywny kontakt z naszą firmą był początkiem wieloletniej współpracy. Dlatego też staramy się, aby przyjazna atmosfera towarzysząca spotkaniom rekrutacyjnym stwarzała kandydatom możliwość jak najlepszej autoprezentacji.

Na spotkaniach zwracamy uwagę zarówno na doświadczenie zawodowe, umiejętności techniczne i doświadczenie w branży, jak również na motywację do pracy i umiejętności interpersonalne. Cenimy osoby, które motywuje wykonywana praca, są gotowe do podejmowania nowych wyzwań zawodowych, utożsamiają się z firmą, a także są zorientowane na rozwijanie swoich umiejętności i wykorzystywanie posiadanych talentów.

02

Przebieg rekrutacji
Przebieg rekrutacji 2

Selekcja nadesłanych aplikacji

Zapraszamy na spotkanie te osoby, których aplikacje spełniają wymagania zdefiniowane w naszym ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Spotkanie z przedstawicielem Działu Zarządzania Kapitałem Ludzkim

W jego trakcie rozmawiamy o edukacji kandydata, doświadczeniu zawodowym, zakresie obowiązków na zajmowanych stanowiskach. Staramy się poznać bliżej motywację do pracy, a także oczekiwania i plany na przyszłość.

Udział w spotkaniu z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi wspierających proces rekrutacji

W zależności od specyfiki stanowiska włączamy do procesu rekrutacji inne metody selekcji. Stosujemy wywiady pogłębione oparte na kompetencjach, testy psychometryczne, zadania in-basket, próbki pracy oraz sesje Assessment Center.

Spotkanie z przyszłym przełożonym rekrutowanej osoby

Celem rozmowy jest poznanie wzajemnych oczekiwań, omówienie warunków umowy o pracę, uzgodnienie warunków zatrudnienia. Jest to ostatni etap rekrutacji, po nim podejmowana jest ostateczna decyzja o zatrudnieniu kandydata.