Szkolenia i rozwój

Kariera

Rozwój umiejętności i kompetencji pracowników to jeden z głównych celów prowadzonej przez nas polityki personalnej

Zapewniamy możliwości awansu, samorealizacji i rozwoju zawodowego, oferując wiele działań rozwojowych.

03

Szkolenia i rozwój
Szkolenia i rozwój

Oferta do naszych pracowników:

  • Organizacja oraz nadzór budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, polskimi normami, zasadami BHP i ppoż.,
  • Terminowa i jakościowa realizacja kontraktów, zgodnie z dokumentacją techniczną (specyfikacją techniczną, projektem budowlanym), budżetem, harmonogramem i sztuką budowlaną,
  • Analizowanie dokumentacji technicznej oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań,
  • Prowadzenie dokumentacji budowy,
  • Nadzorowanie pracowników własnych oraz robót podwykonawców pod względem zgodności z umową, harmonogramami, przepisami BHP i ppoż.,
  • Rozliczanie podwykonawców z wykonanych robót,
  • Nadzór nad dostawcami,
  • Zarządzanie podległymi pracownikami,
  • Współpraca z inwestorem, projektantami, inspektorami nadzoru oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie budowlanym.

Tworzymy kompleksowe programy dedykowane poszczególnym grupom pracowników, tak aby zarówno menedżerowie, eksperci jak i pozostali specjaliści mogli budować dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego.