Odpowiedzialne budownictwo

Innowacyjność

Eiffage wspiera idee odpowiedzialnego budownictwa zapewniające planowanie przestrzeni, dzięki której powstawać mogą lepsze organizmy miejskie, czyli:

  • harmonijnie zaprojektowane, estetyczne;
  • przyjazne dla środowiska: powstające przy zastosowaniu nowych technologie i rozwiązań, które pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć ślad węglowy podczas budowy i użytkowania;
  • dostępne – oferujące dobre miejsce do życia zarówno właścicielom jak i najemcom;
  • łączące różne funkcje – co ogranicza konieczność odbywania codziennych, długich podróży do pracy, po zakupy, do szkoły, w poszukiwaniu rozrywki lub skrawka zieleni;
  • sprzyjające integracji lokalnych społeczności – wyzwalające pozytywną energię mieszkańców, skłaniające do współpracy – niezależnie od wieku lub statusu materialnego.

 

W wielu realizacjach grupy Eiffage widoczne jest:

  • uważne podążanie za potrzebami mieszkańców (projekty o prospołecznym charakterze, budynki i dzielnice przyjazne mieszkańcom, projektowanie w harmonii z lokalnym krajobrazem, zanurzenie budynków w dobrze zaplanowanej zieleni) oraz wyzwaniami ekologicznymi (szerokie stosowanie proekologicznych technologii i materiałów;
  • tworzenie dzielnic łączących różne funkcje, gdzie można dobrze żyć, pracować, uczyć się lub studiować, spędzić wolny czas itd. – co redukuje potrzebę codziennych podróży, a w efekcie: zmniejsza emisję CO2).

Przykładowe realizacje:

Angel Care (Wrocław)

Oddany do użytku w marcu 2016 r. – jest interesującym przykładem rewitalizacji. Pierwotnie był to XIX-wieczny szpital, który został przekształcony w Centrum Seniora.

Obiekt pełni funkcję kompleksowego centrum opieki nad seniorami i osobami z zaburzeniami, które postępują z wiekiem. Starsze osoby mają tu do dyspozycji 48 mieszkań oraz pracownie, sale spotkań i ćwiczeń.

Budynek jest pod ochroną konserwatora zabytków, dlatego jego renowacja odbyła się z zachowaniem oryginalnej konstrukcji oraz historycznego charakteru.

Angel Wawel (Kraków)

Udany przykład rewitalizacji zabytkowych budynków i przystosowania ich do potrzeb współczesnych mieszkańców.

Dawny zespół klasztorny – położony u podnóża Wawelu, przy bulwarach wiślanych – zmienił się w prestiżowy apartamentowiec. Znajduje się tu 235 apartamentów oraz strefa wellness i strefa lounge.

Projekt wykonali architekci z biura Gottesman-Szmelcman we współpracy z krakowskim ABP. Budowa w 2014 r. zdobyła I. miejsce w konkursie Okręgowego Inspektoratu Pracy „Buduj Bezpiecznie”. Obiekt został oddany do użytku w 2015 r.