Polityka firmy

Zaangażowanie

Naszym głównym celem jest tworzenie wartości dla naszych Klientów poprzez realizację najwyższej jakości projektów budowlanych i deweloperskich:

 • zapewniając dobre i bezpieczne warunki pracy naszym pracownikom, podwykonawcom oraz partnerom,
 • dbając o środowisko naturalne,
 • działając zgodnie z przepisami i według najlepszych praktyk rynkowych,

wykraczając jednocześnie poza oczekiwania naszych Klientów.

Polityka firmy

Cel ten osiągniemy poprzez:

 • przywództwo, dobry przykład i zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz delegowanie zadań, jasne role i zakresy odpowiedzialności
 • ciągłe podwyższanie świadomości i kultury bezpieczeństwa pracy na wszystkich poziomach naszej organizacji oraz stosowanie najwyższych standardów BHP,
 • promowanie rozwoju pracowników i budowanie ich motywacji,
 • dalszy rozwój partnerskich relacji z dostawcami i podwykonawcami,
 • poszerzanie naszej wiedzy oraz kompetencji operacyjnych poprzez dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń,
 • stosowanie najbardziej dopasowanych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych,
 • minimalizowanie wpływu naszych działań na środowisko naturalne oraz systematyczne wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku w projektach typu zaprojektuj&wybuduj oraz w projektach deweloperskich,
 • utrzymanie stałego wysokiego poziomu rentowności.