Polityka firmy

Zaangażowanie

Naszym głównym celem jest tworzenie wartości dla naszych Klientów poprzez realizację najlepszych projektów budowlanych i deweloperskich:

zapewniając dobre i bezpieczne warunki pracy naszym pracownikom, podwykonawcom oraz partnerom dbając o środowisko naturalnie działając zgodnie z przepisami i według najlepszych praktyk rynkowych wykraczając jednocześnie poza oczekiwania naszych Klientów.

Polityka firmy

Cel ten osiągniemy poprzez:

  • ciągłe podwyższanie świadomości i kultury bezpieczeństwa pracy na wszystkich poziomach naszej organizacji oraz stosowanie najwyższych standardów BHP
  • promowanie rozwoju pracowników i budowanie ich motywacji
  • dalszy rozwój partnerskich relacji z dostawcami i podwykonawcami
  • poszerzanie naszej wiedzy oraz kompetencji operacyjnych poprzez dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń
  • stosowanie najbardziej dopasowanych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych
  • minimalizowanie wpływu naszych działań na środowisko naturalne oraz systematyczne wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku w projektach typu Design and Build oraz w projektach deweloperskich
  • utrzymanie stałego wysokiego poziomu rentowności