Rejestr Akcjonariuszy

Eiffage w Polsce

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Poniżej zamieszczamy wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres spółki:

Eiffage Polska Budownictwo spółka akcyjna
ul. Domaniewska 28
02-672 Warszawa

lub bezpośrednio na adres mailowy do Biura Zarządu „Eiffage Polska Budownictwo” S.A.: warszawa@eiffage.com