Bezpieczeństwo

Zaangażowanie

Z szacunku dla ludzi

Nasze wsparcie w kwestiach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych wynika nie tylko ze zobowiązań prawnych, ale także z szacunku dla pracowników i podwykonawców.

Bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo

  • Uwrażliwienie pracowników poprzez kampanie informacyjne i pojedyncze akcje mobilizujące do działania
  • Szkolenia kierunkowe, począwszy od obowiązkowych kwadransów bezpieczeństwa do szkoleń kierowników w zakresie ograniczenia ryzyka wypadków
  • Wieloczynnikowa analiza wypadków
  • Zapewnienie bezpiecznych metod i narzędzi pracy
  • Poprawienie jakości sprzętu, w celu zapobiegania chorobom zawodowym i urazom powstałym w skutek chronicznych przeciążeń mięśni i ścięgien
  • Zastąpienie najniebezpieczniejszych materiałów innymi, mniej szkodliwymi
  • Odpowiednie urządzenie stanowisk pracy
  • Dzielenie się dobrymi praktykami

Standardy przestrzegane w Eiffage w Polsce potwierdza certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018.

Eiffage Polska Budownictwo S.A. jest sygnatariuszem prestiżowego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa generalnych wykonawców. Naszą misją jest ograniczenie liczby wypadków na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i wypadkom.

Celem współpracy przedsiębiorstw – sygnatariuszy i firm zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest wdrażanie standardów bezpieczeństwa, w tym wprowadzanie systemowych rozwiązań z dziedziny BHP oraz działalność edukacyjno-szkoleniową.