Bezpieczeństwo

Zaangażowanie

Z szacunku dla ludzi

Nasze wsparcie w kwestiach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych wynika nie tylko ze zobowiązań prawnych, ale także z szacunku dla pracowników i podwykonawców.

Bezpieczeństwo

Zdrowie i bezpieczeństwo

  • Uwrażliwienie pracowników poprzez kampanie informacyjne i pojedyncze akcje mobilizujące do działania
  • Szkolenia kierunkowe, począwszy od obowiązkowych kwadransów bezpieczeństwa do szkoleń kierowników w zakresie ograniczenia ryzyka wypadków
  • Wieloczynnikowa analiza wypadków
  • Zapewnienie bezpiecznych metod i narzędzi pracy
  • Poprawienie jakości sprzętu, w celu zapobiegania chorobom zawodowym i urazom powstałym w skutek chronicznych przeciążeń mięśni i ścięgien
  • Zastąpienie najniebezpieczniejszych materiałów innymi, mniej szkodliwymi
  • Odpowiednie urządzenie stanowisk pracy
  • Dzielenie się dobrymi praktykami

Standardy przestrzegane w Eiffage w Polsce potwierdza certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001.