Eiffage w Polsce

Warszawa

Kraków

Poznań

Kielce

Eiffage Polska Budownictwo Region Północno-Wschodni

Biuro w Warszawie

ul. Domaniewska 28

02-672 Warszawa

Tel: +48 22 566 49 00

E-mail: warszawa@eiffage.com

Region Północno-Zachodni

Biuro w Poznaniu

Górecka 1

60-201 Poznań

Tel: +48 61 650 37 00

E-mail: poznan@eiffage.com

Region Południowy

Biuro w Krakowie

Bratysławska 1a

31-201 Kraków

Tel: +48 12 416 13 16

E-mail: krakow@eiffage.com

Biuro w Kielcach

Al. Solidarności 34

25-323 Kielce

Tel: +48 41 340 81 00

E-mail: kielce@eiffage.com

Eiffage Immobilier Polska

Biuro Zarządu

ul. Domaniewska 28

02-672 Warszawa

Tel: +48 22 566 49 00

E-mail: warszawa@eiffage.com

Biuro sprzedaży

Dom przy Źródle

Zamoyskiego 73

30-519 Kraków


Godziny: pracy:

poniedziałek-piątek: 9.00 - 17.00

E-mail: domprzyzrodle@eiffage.com

Eiffage Polska Serwis

ul. Domaniewska 28

02-672 Warszawa

Tel: +48 22 566 49 00

E-mail: warszawa@eiffage.com

Auto-Park Poznań

Parking

plac Wolności

61-738 Poznań

Tel: +48 61 851 37 47

Tel: +48 61 850 18 40

Fax: +48 61 850 14 68

E-mail: katarzyna.bobowiec@eiffage.com

 

Adres do korespondencji:

Górecka 1

60-201 Poznań

Tel: +48 41 340 83 15

Kontakt do prasy

Joanna Cendrowska

Dyrektor ds. komunikacji i marketingu

Joanna Cendrowska

ul. Domaniewska 28

02-672 Warszawa

Tel: +48 514 607 954

Tel: +48 22 566 49 00

E-mail: media.poland@eiffage.com