Eiffage w Polsce

Warszawa

Kraków

Poznań

Kielce

Eiffage Polska Budownictwo SA
Region Północny

Biuro w Warszawie

ul. Domaniewska 28

02-672 Warszawa

Tel: +48 22 566 49 00

E-mail: warszawa@eiffage.com

Region Północny

Biuro w Poznaniu

B. Krzywoustego 3

61-144 Poznań

Tel: +48 61 650 37 00

E-mail: poznan@eiffage.com

Region Południowy

Biuro w Krakowie

Gen. B. Zielińskiego 24

30-230 Kraków

Tel: +48 12 416 13 16

E-mail: krakow@eiffage.com

Biuro w Kielcach

Al. Solidarności 34

25-323 Kielce

Tel: +48 41 340 81 00

E-mail: kielce@eiffage.com

Eiffage Immobilier Polska

Biuro Zarządu

ul. Domaniewska 28

02-672 Warszawa

Tel: +48 22 566 49 00

E-mail: warszawa@eiffage.com

Stalowa 27

Administracja

ul. Stalowa 27

03-425 Warszawa

Tel: +48 538 630 570

E-mail: k.czekaj@lux-dom.pl

Eiffage Polska Serwis

ul. Domaniewska 28

02-672 Warszawa

Tel: +48 22 566 49 00

E-mail: warszawa@eiffage.com

Kontakt do prasy

Joanna Cendrowska

Dyrektor ds. komunikacji i marketingu

Joanna Cendrowska

ul. Domaniewska 28

02-672 Warszawa

Tel: +48 514 607 954

Tel: +48 22 566 49 00

E-mail: media.poland@eiffage.com