Cyfryzacja

Innowacyjność

Eiffage nieustająco wspiera innowacyjne podejście do budownictwa wspierając rozwój nowoczesnych technologii oraz wykorzystuje je w podnoszeniu standardów świadczonych przez siebie usług.

Wszelkie narzędzia i systemy mają usprawnić przepływy pracy, podnieść wydajność oraz zapewnić wysoką jakość projektu.

Cyfryzacja

Eiffage stawia sobie za cel powszechne wykorzystanie metodologii BIM (Building Information Modelling) we wszystkich realizowanych projektach do 2020 roku.

Projektowanie informacji o budynkach w BIM to nie tylko cyfrowa makieta projektu 3D. To przede wszystkim zupełnie nowe spojrzenie na projektowanie, budowanie i zarządzanie projektami pozwalające na zwiększenia niezawodności, skrócenie czasu realizacji i kontrolę kosztów. A co najważniejsze to narzędzie dopasowane do projektów o dowolnej wielkości, pozwalające na aktywne uczestnictwo w realizacji projektu wszystkim zainteresowanym stronom i wspierające procesy decyzyjne. BIM wykorzystywany jest już na etapie składania ofert co pozwala na optymalizację i lepszą analizę samego projektu i kosztów jego realizacji.

cyfryzacja

W trosce o jakość świadczonych usług firma nawiązała też strategiczne partnerstwo z firmą FinalCad. Dzięki zastosowaniu aplikacji opartej na urządzenia mobilnych (tablet, telefon komórkowy) zarządzanie projektami może odbywać się w sposób elektroniczny.

cyfryzacja

Aplikacja zapewnia dostęp do zadań takich jak kontrola jakości czy proces zaawansowania robót – umożliwia wykonywanie zdjęć i na bieżąco uzupełnianie ich w bazie danego projektu. Pozwala też zoptymalizować projekt i oszczędzić czas wszystkim stronom zaangażowanym w jego realizację. Dodawanie komentarzy do planów lub pisanie raportów podczas inspekcji i udostępnianie ich w czasie rzeczywistym wszystkim odpowiednim stronom (zespołowi miejsca pracy, podwykonawcom, dostawcom itp.) to tylko przykłady zastosowania FinalCad w praktyce.