Strefa dostawców

Zaangażowanie

Szacunek dla dostawców

Dostawcy i podwykonawcy stanowią ważną częścią wartości Grupy. Dzięki nim Eiffage może rozwijać innowacyjność i odpowiedzialność w procesie zakupowym, działając tym samym na rzecz strategii zrównoważonego rozwoju.

Projekt bez tytułu

Eiffage kładzie nacisk na relacje oparte na:

  • jakości, ogólnej ocenie produktów i usług oraz możliwości ich ciągłego doskonalenia
  • wdrażaniu innowacyjnych i rozwojowych działań, podnoszących jakość oferty dla klientów Eiffage
  • trwałych relacjach zmierzających do ustanowienia prawdziwego partnerstwa
  • przejrzystości finansowej, zarządzaniu ryzykiem mogącym szkodzić interesom stron, w szczególności nadmiernej zależności finansowej od Eiffage lub odwrotnie, na poziomie technicznym czy technologicznym

Eiffage gwarantuje każdemu dostawcy:

  • jawność i równy dostęp do przekazywanych informacji
  • zgodność z obowiązującymi regulacjami państwowymi i międzynarodowymi, w szczególności z tymi dotyczącymi zakazu konkurencji
  • informację o niewybranych dostawcach, zawierającą przyczyny odrzucenia oferty, przy jednoczesnym zapewnieniu zachowania zasad poufności
  • przestrzeganie kontraktów, obietnic, zobowiązań, w szczególności terminów płatności

Współpracując z Eiffage dostawcy mogą skorzystać z Programu Finansowania Dostawców opartego na zasadach faktoringu odwrotnego. Dzięki niemu Partnerzy Eiffage włączeni do Programu mogą samodzielnie zarządzać terminami płatności faktur, których odbiorcą jest Eiffage, bez względu na terminy ustalone pierwotnie w kontrakcie.

Program Finansowania Dostawców Eiffage został opracowany we współpracy z BZ WBK Faktor, a przystąpienie do niego jest dobrowolne i bezpłatne.

Firmy zainteresowane współpracą z Eiffage zapraszamy do kontaktu Działem Zakupów:

zakupy@eiffage.com

Szczegółowe wymagania BHP dla Podwykonawców: