Droga do sukcesu
jest zawsze
w budowie

FIRMA

Co jest dla nas ważne?

 • Możesz dokonywać własnych wyborów
 • Zabrać głos i być słuchanym
 • Rozwijać się zawodowo i uczyć nowych rzeczy
 • Realizować ciekawe zadania z poczuciem, że twoja praca ma znaczenie
WARTOŚCI EIFFAGE
Pragmatyzm
oznacza zdolność do realnego postrzegania sytuacji i wyrażania jej, z pełną świadomością swoich możliwości, ale i ograniczeń́.

Pozwala w odpowiedni sposób ocenić sytuację
i ryzyko, znaleźć optymalne rozwiązanie oraz zaangażować adekwatnie zasoby uwzględniając cele. Pragmatyzm stanowi gwarancję wyznaczania celów możliwych do zrealizowania oraz wywiązywania się z podjętych zobowiązań.
Dawanie przykładu
to postawa, która jest wyrazem wartości Grupy. Wymagać od innych można tego czego wymagamy od siebie.

Niezależnie od okoliczności działamy w sposób etyczny, świadomi zasad, których przestrzegamy. Dawanie przykładu to spójność pomiędzy zachowaniem i tym co deklarujemy.
Odwaga i wytrwałość
to umiejętność podejmowania i komunikowania decyzji, stawiania realnych, a także ambitnych celów oraz konsekwentną ich realizację.

W Grupie Eiffage oznacza to zdolność do stawiania czoła przeciwnościom i do ich przezwyciężania. To także zdolność do rezygnowania i wycofania się z nieefektywnych działań lub decyzji oraz dostosowanie się do zmian i kierunku strategii firmy. To umiejętność dawania i przyjmowania informacji zwrotnej.
Zaufanie
jest wyrazem uznania, spaja zespół i przyczynia się do satysfakcji z pracy. Zawsze działamy zespołowo, prowadząc otwartą i szczerą komunikację.

Ufamy sobie wzajemnie. Dopuszczamy możliwość popełniania błędu: za przewinienie uznaje się jedynie jego świadome powielenie. Grupa Eiffage poprzez swoje działania buduje zaufanie partnerów.
Odpowiedzialność
oznacza, że każda osoba jest na swoim poziomie odpowiedzialna za powierzone zasoby i zadania.

Dzięki wzmacnianiu odpowiedzialnej postawy dążymy do samodzielności i efektywnej współpracy, zachęcamy do podejmowania decyzji i inicjatyw w zakresie swoich kompetencji. W Grupie Eiffage każdy pracownik reprezentuje firmę i z pełną odpowiedzialnością działa w jej imieniu.
Transparentność
to szczera i bieżąca komunikacja oparta na rzetelnych i pełnych informacjach. W Grupie Eiffage dzielimy się informacjami. Każda osoba wie, czego się od niej oczekuje i czego może oczekiwać od innych. Transparentność oznacza, że każdy pracownik ma jasno określone zadania i cele.

Działa w ramach określonych procesów i procedur. Podejmowanie decyzji odbywa się na podstawie jednolitych i znanych kryteriów.

O nas

OFERTY PRACY
Sprawdź na jakie stanowiska aktualnie poszukujemy pracowników
i aplikuj na wybraną przez siebie ofertę.
Sprawdź na jakie stanowiska aktualnie poszukujemy pracowników i aplikuj na wybraną przez siebie ofertę.

Realizacja

Praca bezpośrednio na placu budowy bądź ściśle związana z wykonaniem konstrukcji.
Nazwa stanowiska
Lokalizacja
Spółka
Inżynier/Inżynierka Budowy
Poznań
Eiffage Polska Budownictwo
Specjalista-Inżynier/Specjalistka-Inżynierka Przygotowania Produkcji
Warszawa
Eiffage Polska Budownictwo
Inżynier/Inżynierka Budowy
Poznań
Eiffage Polska Budownictwo
Projektant/Projektantka Konstrukcji
Warszawa
Eiffage Polska Budownictwo

Obszar biznesowy

Praca w działach:
 • technicznym
 • handlowym
 • gwarancyjnym
 • zakupowym
Nazwa stanowiska
Lokalizacja
Spółka
Menedżer/Menedżerka Projektów Developerskich
Kraków
Eiffage Immobilier Polska

Wsparcie

Praca w działach:
 • księgowym
 • finansowym
 • kontrollingu
 • IT
 • HR
 • administracji
 • QHSE
 • komunikacji i marketingu
 • prawnym
PROGRAM PRAKTYK / STAŻY

Dlaczego warto odbyć praktyki u nas?

 • Praktyka pod okiem doświadczonych specjalistów
 • Jesteśmy otwarci na dzielenie się wiedzą

Wybierając praktykę / staż w Eiffage

 • Zweryfikujesz swoją wiedzę
 • Wypróbujesz pod okiem specjalistów/ekspertów to, czego się nauczyłeś
 • Zobaczysz, jak naprawdę wygląda praca na budowie i w biurze

Jesteś uczniem lub studentem
Aplikuj na praktyki do Eiffage

PROCES REKRUTACJI

Zależy nam na tym, aby pierwszy pozytywny kontakt z naszą firmą był początkiem wieloletniej współpracy. Dlatego też staramy się, aby przyjazna atmosfera towarzysząca spotkaniom rekrutacyjnym stwarzała kandydatom możliwość jak najlepszej autoprezentacji.

Na spotkaniach zwracamy uwagę zarówno na doświadczenie zawodowe, umiejętności techniczne i doświadczenie w branży, jak również na motywację do pracy i umiejętności interpersonalne. Cenimy osoby, które motywuje wykonywana praca, są gotowe do podejmowania nowych wyzwań zawodowych, utożsamiają się z firmą, a także są zorientowane na rozwijanie swoich umiejętności i wykorzystywanie posiadanych talentów.

etap 00

Wyślij CV!

etap 01

Selekcja
nadesłanych aplikacji

Zapraszamy na spotkanie te osoby, których aplikacje spełniają wymagania zdefiniowane w naszym ogłoszeniu rekrutacyjnym.
etap 02

Spotkanie z przedstawicielem Działu Zarządzania Kapitałem Ludzkim

W jego trakcie rozmawiamy o edukacji kandydata, doświadczeniu zawodowym, zakresie obowiązków na zajmowanych stanowiskach.
Staramy się poznać bliżej motywację do pracy, a także oczekiwania i plany na przyszłość.
etap 03

Udział w spotkaniu z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi wspierających proces rekrutacji

W zależności od specyfiki stanowiska włączamy do procesu rekrutacji inne metody selekcji. Stosujemy wywiady pogłębione oparte na kompetencjach,
testy psychometryczne, zadania in-basket, próbki pracy oraz sesje Assessment Center.
etap 04

Spotkanie z przyszłym przełożonym
rekrutowanej osoby

Celem rozmowy jest poznanie wzajemnych oczekiwań, omówienie warunków umowy o pracę, uzgodnienie warunków zatrudnienia.
Jest to ostatni etap rekrutacji, po nim podejmowana jest ostateczna decyzja o zatrudnieniu kandydata.
PRZYKŁADOWA ŚCIEŻKA KARIERY
Inżynier robót
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie zawodowe do jednego roku
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
Mistrz budowy
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie zawodowe więcej niż dwa lata w nadzorze i prowadzeniu robót budowlanych
 • Uprawnienia budowlane
 • Umiejętność obsługi komputera (AutoCad, Ms Project, Ms Office)
Kierownik robót
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie zawodowe więcej niż dwa lata w nadzorze i prowadzeniu robót budowlanych
 • Uprawnienia budowlane
 • Umiejętność obsługi komputera (AutoCad, Ms Project, Ms Office)
Kierownik budowy
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie zawodowe więcej niż pięć lat w samodzielnym prowadzeniu budów
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • Umiejętność obsługi komputera (AutoCad, Ms Project, Ms Office)
 • Umiejętność negocjowania
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu podległych pracowników
 • Znajomość języka angielskiego
Kierownik projektu
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie zawodowego zdobytego w budownictwie; w tym minimum 3-letniego w zakresie Zarządzania Projektami
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • Umiejętność obsługi komputera (AutoCad, Ms Project, Ms Office)
 • Wysoko rozwinięte umiejętności zarządzania projektem, koordynowania, delegowania zadańoraz ich egzekwowania
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i dzielenia się informacją
 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji z innymi osobami, asertywność oraz umiejętności negocjacyjne
 • Znajomość języka angielskiego
Dyrektor grupy kontraktów
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie zawodowego zdobytego w budownictwie w tym 5-letnie na tożsamym stanowisku
 • Doświadczenie w procesie wyceny i realizacji prac budowlanych
 • Wysoko rozwinięte umiejętności zarządzania kilkoma projektami, koordynowania, delegowania zadań oraz ich egzekwowania
 • Bardzo dobra znajomość lokalnego rynku inwestorów, dostawców materiałów i usług budowlanych
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, negocjacyjne oraz organizacyjne
 • Znajomość języka angielskiego
Dyrektor regionu
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie zawodowego zdobytego w budownictwie w tym 5-letnie na stanowisku zarządczym
 • Silna orientacja na cel
 • Doskonałe umiejętności analityczne
 • Samodzielność oraz odwaga w podejmowaniu decyzji
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, negocjacyjne oraz organizacyjne
 • Znajomość języka angielskiego
Zarząd

Co o nas mówią?

Nie znalazłeś tego,
czego potrzebujesz?

Wyślij spontaniczną aplikację!