Oferty pracy

Kariera

Celem Eiffage jest takie kreowanie polityki personalnej, aby zapewnić wszystkim pracownikom ciągły rozwój oraz poczucie spełnienia zawodowego, tak aby każdy czuł się dumny, że jest częścią społeczności Grupy.

Dajemy możliwość ciągłego doskonalenia wlanych umiejętności i zdobywania doświadczeń stawiając ambitne cele jednocześnie dając wiele narzędzi do ich realizacji.

01

Nazwa stanowiska
Lokalizacja
Spółka
Kierownik Budowy
Poznań
Eiffage Polska Budownictwo SA

Twój zakres obowiązków

 • Organizacja oraz nadzór budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, polskimi normami, zasadami BHP i ppoż.,

 • Terminowa i jakościowa realizacja kontraktów, zgodnie z dokumentacją techniczną (specyfikacją techniczną, projektem budowlanym), budżetem, harmonogramem i sztuką budowlaną,

 • Analizowanie dokumentacji technicznej oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań,

 • Prowadzenie dokumentacji budowy,

 • Nadzorowanie pracowników własnych oraz robót podwykonawców pod względem zgodności z umową, harmonogramami, przepisami BHP i ppoż,

 • Rozliczanie podwykonawców z wykonanych robót,

 • Nadzór nad dostawcami,

 • Zarządzanie podległymi pracownikami,

 • Współpraca z inwestorem, projektantami, inspektorami nadzoru oraz innymi osobami uczestniczącymi w procesie budowlanym.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne,

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń,

 • Przynależność od OIIB,

 • Minimum pięcioletnie doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu budów,

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel, MS Word),

 • Umiejętność negocjowania,

 • Umiejętność współpracy z Podwykonawcami,

 • Samodzielność oraz umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

 • Komunikatywność, sumienność, punktualność,

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu podległych pracowników,

 • Prawo jazdy kategorii B.

To oferujemy

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w międzynarodowym środowisku,

 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego: unikalne połączenie biznesu budowlanego z deweloperskim,

 • Współpracę z doświadczonymi profesjonalistami,

 • Wyposażenie w narzędzia pracy,

 • Pakiet benefitów (karta MultiSport, ubezpieczenie medyczne, prywatne ubezpieczenie pracownicze).

Specjalista ds. BHP
Wrocław
Eiffage Polska Budownictwo SA

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja zadań służby BHP zgodnie z polskim prawem,

 • Realizacja celów bhp wynikających z Planu Prewencji, Planu BIOZ i polityki ZSZ Eiffage,

 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bhp, w tym szkoleń informacyjnych,

 • Wdrażanie i promowanie rozwiązań zwiększających świadomość bezpieczeństwa i higieny pracy wśród kadry kierowniczej i pracowników,

 • Wsparcie menadżerów i kadry nadzoru w organizowaniu bezpiecznych metod pracy i egzekwowaniu przestrzegania przepisów i zasad bhp,

 • Prowadzenie kontroli, analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy oraz ich aktualizacja, weryfikacja Instrukcji IBWR,

 • Monitorowanie i analiza stanu bezpieczeństwa na budowie,

 • Cykliczne raportowanie nt. stanu bezpieczeństwa do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za bhp, w tym raporty tygodniowe, miesięczne, raporty ze zdarzeń potencjalnie wypadkowych, raporty z wypadków,

 • Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z wymogami prawnymi dla pracowników służb BHP,

 • Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku w branży budowlanej,

 • Bardzo dobra znajomość przepisów BHP odnoszących się do branży budowlanej,

 • Bardzo dobra znajomość standardów i wytycznych Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

 • Znajomość języka angielskiego,

 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,

 • Bardzo dobra organizacja pracy, dynamizm i zaangażowanie w działaniu, chęć stałego rozwoju zawodowego,

 • Czynne prawo jazdy kategorii B i gotowość do wyjazdów służbowych.

To oferujemy

 • Atrakcyjną i interesującą pracę,

 • Wynagrodzenie dopasowane do posiadanych umiejętności i oczekiwań,

 • Kompleksowe wyposażenie w narzędzia pracy,

 • Pakiet benefitów (prywatne ubezpieczenie medyczne, kafeteria benefitów do wyboru),

 • Szkolenia i stałe podnoszenie kwalifikacji.

Młodszy Projektant Konstrukcji Budowlanych
Warszawa
Eiffage Polska Serwis

Twój zakres obowiązków

 • Współuczestnictwo w opracowywaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych oraz wykonawczych w zakresie konstrukcji budowlanych

 • Wykonywanie obliczeń statycznych i wytrzymałościowych wg norm EC oraz PN pod opieką projektanta

 • Opracowywanie rysunków wykonawczych i warsztatowych konstrukcji żelbetowych i stalowych

 • Praca w środowisku CAD i BIM

 • Uczestnictwo w rozwiązywaniu zagadnień technicznych na każdym etapie realizacji projektów

 • Współpraca i koordynacja prac z projektantami innych branż;

 • Współpraca przy opracowaniu analiz i opinii konstrukcji budowlanych

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe w specjalności Konstrukcje Budowlane

 • Doświadczenie przy projektowaniu/opracowywaniu projektów obiektów konstrukcji żelbetowych w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym – minimum 2 lata

 • Bardzo dobra znajomość programów typu Cad

 • Znajomość branżowych nakładek oraz programów do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, np. ABC Płyta, ABC Tarcza, Robot Structural, Graitec Advance Design, RM-WIN, pakiety do rysowania zbrojenia elementów żelbetowych

 • Mile widziana znajomość programów Autodesk Revit, Navisworks

 • Znajomość przepisów dot. prawa budowlanego, administracyjnego oraz warunków technicznych i norm konstrukcyjnych

 • Znajomość procesu przygotowania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, Technicznego

 • Znajomość programów pakietu MS Office

 • Dobra organizacja pracy, zaangażowanie, komunikatywność

 • Chęć rozwoju, umiejętność pracy w zespole

To oferujemy

 • Stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku Generalnego Wykonawstwa

 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku

 • Możliwość rozwoju i realizacji ciekawych projektów

 • Pakiet benefitów (prywatne ubezpieczenie medyczne, karta Multisport, ubezpieczenie grupowe)

Grupa Eiffage w Polsce informuje o naruszeniu ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z zawiadomieniem [Przeczytaj]
x