Oferty pracy

Kariera

Celem Eiffage jest takie kreowanie polityki personalnej, aby zapewnić wszystkim pracownikom ciągły rozwój oraz poczucie spełnienia zawodowego, tak aby każdy czuł się dumny, że jest częścią społeczności Grupy.

Dajemy możliwość ciągłego doskonalenia wlanych umiejętności i zdobywania doświadczeń stawiając ambitne cele jednocześnie dając wiele narzędzi do ich realizacji.

01

Nazwa stanowiska
Lokalizacja
Spółka
Radca Prawny
Warszawa
Eiffage Polska Serwis

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów, w tym w ramach projektów deweloperskich oraz w transakcjach nieruchomościowych

 • Reprezentacja przed sądami i organami administracji

Nasze wymagania

 • Minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (jako prawnik wewnętrzny), w tym minimum 3-letnie doświadczenie w obsłudze projektów deweloperskich

 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • Komunikatywność oraz odpowiedzialność

 • Otwarty umysł

 • Wysoka kultura osobista

 • Umiejętność współpracy w multidyscyplinarnym zespole

 • Systematyczność, proaktywność i bardzo dobra organizacja pracy

To oferujemy

 • Interesującą i rozwijającą pracę

 • Życzliwe otoczenie

 • Pakiet benefitów (prywatne ubezpieczenie medyczne, karta multisport)

Specjalista ds. administracji i obsługi biura sprzedaży
Wrocław
Eiffage Immobilier Polska sp. z o.o.

Twój zakres obowiązków

 • Zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura sprzedaży apartamentów

 • Wsparcie zespołu sprzedaży inwestycji deweloperskich

 • Obsługa spotkań sprzedażowych z klientami

 • Przygotowywanie ofert i prezentacji

 • Prowadzenie elektronicznego oraz papierowego obiegu dokumentów

 • Przyjmowanie, ewidencja oraz dystrybucja korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej

 • Archiwizacja bieżącej dokumentacji

 • Obsługa bieżących spraw administracyjno-biurowych

 • Dbanie o wizerunek firmy i wygląd biura

Nasze wymagania

 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 • Umiejętność efektywnego zarządzania zadaniami i czasem oraz ustalania ich priorytetów

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań

 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista

 • Samodzielność i wysoka motywacja do pracy

 • Dyspozycyjność

To oferujemy

 • Pracę w międzynarodowej firmie deweloperskiej o ugruntowanej pozycji na rynku

 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach grupy

 • Prywatną opiekę medyczną

 • Kartę MultiSport

Specjalista ds. IT
Warszawa
Eiffage Polska Serwis

Twój zakres obowiązków

 • Obsługa systemów klienckich i serwerowych z rodziny MS Windows

 • Instalacja, konfiguracja i utrzymanie stacji roboczych oraz laptopów działających w środowisku Windows

 • Zarządzanie urządzeniami mobilnymi Android, iPhone

 • Instalacja i zarządzanie serwerami MS Windows 2019

 • Zarządzanie sieciami LAN i WLAN

 • Zakup nowego sprzętu, konserwacja i zgłaszanie napraw gwarancyjnych

 • Inwentaryzacja sprzętu oraz oprogramowania, nadzór nad zgodnością z posiadanymi licencjami

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne

 • Minimum 2 lata doświadczenia w obszarze IT (w roli wsparcia użytkowników)

 • Znajomości technologii wirtualizacji a w szczególności MS Hyper-V

 • Znajomości usług Active Directory

 • Doświadczenie z technologiami Microsoft Sharepoint i O365 to będzie dodatkowym atutem

 • Znajomość języka angielskiego w zakresie nie tylko rozumienia dokumentacji technicznej, ale również prowadzenia rozmów technicznych

 • Czynne prawo jazdy kategorii B

 • Otwartość na naukę i zmiany

 • Dobra organizacja pracy

 • Współpraca w grupie

 • Wysoka kultura osobista

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę w stabilnej międzynarodowej firmie

 • Atrakcyjną i interesującą pracę w międzynarodowym środowisku

 • Kompleksowe wyposażenie w narzędzia pracy

 • Pakiet benefitów (prywatne ubezpieczenie medyczne, karta multisport)

 • Szkolenia i stałe podnoszenie kwalifikacji

Kierownik Projektu
Warszawa | Poznań
Eiffage Polska Budownictwo SA

Twój zakres obowiązków

 • Całościowe zarządzanie podległym projektem budowlanym (projekty przemysłowe, biurowe, kubaturowe)

 • Reprezentowanie Firmy wobec klienta, projektanta, podwykonawców, dostawców oraz odpowiednich służb i instytucji zewnętrznych

 • Bieżąca współpraca z klientem na każdym etapie realizacji projektu w celu zapewnienia najwyższych standardów realizowanych działań

 • Odpowiedzialność za opracowanie Harmonogramu Realizacji Projektu oraz jego wykonanie

 • Definiowanie i bieżący monitoring budżetów zlecanych robót, kontraktacja podwykonawców zgodnie z przyjętymi założeniami

 • Budowanie zespołu zapewniającego realizację projektu zgodną z założeniami i zapewnienie jego spójności

 • Realizacja procesu administrowania kontraktem oraz zarządzania dokumentacją

 • Odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz dyscyplinę finansową podczas realizacji projektu

 • Odpowiedzialność za prognozę wyniku i ostateczny wynik finansowy projektu

 • Zarządzanie podwykonawcami

Nasze wymagania

 • Doświadczenie zawodowego zdobytego w budownictwie; w tym minimum 3-letniego w zakresie Zarządzania Projektami

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – preferowany kierunek Budownictwo

 • Branżowa wiedza techniczna

 • Znajomość MsProject

 • Wysoko rozwinięte umiejętności zarządzania projektem, koordynowania, delegowania zadań

 • oraz ich egzekwowania

 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i dzielenia się informacją

 • Umiejętność budowania pozytywnych relacji z innymi osobami, asertywność oraz umiejętności negocjacyjne

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

 • Prawo jazdy kategorii B

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę w stabilnej międzynarodowej firmie

 • Atrakcyjną i interesującą pracę w międzynarodowym środowisku

 • Kompleksowe wyposażenie w narzędzia pracy

 • Pakiet benefitów (prywatne ubezpieczenie medyczne, karta multisport)

 • Szkolenia i stałe podnoszenie kwalifikacji

Księgowy/a
Kielce
Eiffage Polska Serwis

Twój zakres obowiązków

 • Wystawianie faktur sprzedaży

 • Bieżąca weryfikacja, dekretacja i księgowanie dokumentów kosztowych

 • Rozliczanie i księgowanie delegacji krajowych i zagranicznych

 • Kontrola, uzgadnianie i rozliczanie sald kont rozrachunkowych

 • Przygotowywanie i dokonywanie płatności

 • Księgowanie wyciągów bankowych krajowych i walutowych

 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów księgowych do audytów zewnętrznych, wewnętrznych i kontroli skarbowych

 • Bieżąca współpraca z innymi działami firmy

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane finanse i rachunkowość)

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w księgowości (preferowana branża budowlana, deweloperska)

 • Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości i prawa podatkowego

 • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel

 • Umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność i dokładność

 • Umiejętność pracy w zespole i dobra komunikatywność

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

To oferujemy

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w międzynarodowym środowisku

 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego: unikalne połączenie biznesu budowlanego z deweloperskim

 • Współpracę z doświadczonymi profesjonalistami

 • Wyposażenie w narzędzia pracy

 • Pakiet benefitów (karta MultiSport, ubezpieczenie medyczne, prywatne ubezpieczenie pracownicze)

Kierownik Projektu ds. Techniczno – Handlowych
Kraków
Eiffage Polska Budownictwo SA

Twój zakres obowiązków

 • Koordynacja i zarządzanie pracą zespołów wielobranżowych przygotowujących oferty techniczno – handlowe zgodnie z obowiązującymi procedurami

 • Organizacja niezbędnych spotkań w trakcie trwania procesów przetargowych z Podwykonawcami i Inwestorami

 • Identyfikacja kluczowych partnerów w prowadzonych przetargach (projektanci, konsultanci, konsorcjanci, podwykonawcy), organizacja i udział w spotkaniach negocjacyjnych z ich udziałem

 • Analiza techniczno – kosztowa projektów ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów (kosztów realizacji projektu, ryzyk, rozwiązań zamiennych, metodologii i harmonogramu realizacji)

 • Wspólna (z Działem Prawnym) analiza zapisów kontraktowych oraz ocena ich wpływu na wartość ofert w prowadzonych przetargach

 • Koordynacja / udział w technicznym przygotowywaniu i scalaniu przygotowywanych ofert

 • Przygotowanie pakietu dokumentów budżetowych związanych z zamknięciem oferty

 • Dodatkowa weryfikacja i przegląd wycen ofertowanego projektu

 • Merytoryczne przygotowaniem oferty techniczno – handlowej dla Klienta, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów finansowych (np. kosztorysy…)

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek budownictwo

 • Minimum pięcioletnie doświadczenie w obszarze realizacji/wycen projektów budownictwa kubaturowego

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel, MS Word)

 • Umiejętność kierowania zespołem

 • Umiejętność negocjowania

 • Wielozadaniowość

 • Samodzielność oraz umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

 • Komunikatywność, sumienność, punktualność

 • Prawo jazdy kategorii B

Co oferujemy

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • dodatkowe świadczenia socjalne

Inżynier Budowy
Olsztyn | Warszawa | Wrocław
Eiffage Polska Budownictwo SA

Główne zadania

 • Zapoznanie się z dokumentacją projektową realizacji robót
 • Przygotowywanie dokumentów i koordynacja (kosztorysy, protokoły zaawansowania robot, przedmiary, obmiary)
 • Przygotowywanie dokumentów procedur do inwestora (roboty dodatkowe, roboty zamienne, itp.)
 • Przygotowywanie w systemie ERP dokumentów budowy (umowy, zlecenia, zamówienia, potwierdzenia dostaw, protokoły zaawansowania)
 • Utrzymywanie w należytym porządku dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Kontrola jakości wykonanych robót i usuwania zauważonych usterek
 • Dbałość o właściwy stan bhp w tym głównie stosowanie środków ochrony osobistej
 • Bieżące raportowanie do Kierownika Budowy/Robót stanu zaawansowania robót
 • Opracowanie wspólne z Kierownikiem Budowy/Robót harmonogramu robót, dostaw materiałów i usług oraz sprzętu i personelu dla potrzeb budowy
 • Nadzorowanie procesu produkcyjnego zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, wymaganiami jakościowymi i warunkami odbiorów

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, kierunek konstrukcje budowlane
 • Roczne doświadczenie w budownictwie, najlepiej przy realizacji konstrukcji żelbetowych
 • Znajomość programów: Excel, Word, AutoCad
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w międzynarodowym środowisku
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego: unikalne połączenie biznesu budowlanego z deweloperskim
 • Współpracę z doświadczonymi profesjonalistami
 • Wyposażenie w narzędzia pracy
 • Pakiet benefitów (karta MultiSport, ubezpieczenie medyczne, prywatne ubezpieczenie pracownicze)