Kodeks postępowania i sygnalizowanie nieprawidłowości

Zaangażowanie

Wiele lat temu grupa Eiffage przyjęła zbiór wewnętrznych i zewnętrznych zasad etycznego postępowania, których przestrzeganie jest obowiązkiem wszystkich zainteresowanych stron, przede wszystkim pracowników Grupy.

Zobowiązania te dotyczą uczciwego postępowania i przestrzegania prawa we wszystkich sektorach i obszarach działalności Grupy. Wyrażają one również wolę budowania przyszłości Grupy na fundamencie zaufania i lojalności wobec jej Klientów i Partnerów.

Wychodząc naprzeciw coraz surowszym normom przejrzystości i ścisłości, Kodeks Postępowania określa i podaje przykłady zachowań uznanych za niedopuszczalne. Są to zachowania właściwe najpoważniejszym wykroczeniom, jakie mogą być popełniane w obszarze działalności Grupy, a ich wskazanie ma na celu zapobieżenie ich występowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przestrzeganie zasad w relacjach wzajemnych jest obowiązkiem wszystkich współdziałających osób i podmiotów: pracowników, klientów, dostawców i partnerów.

Od 2009 roku grupa Eiffage posiada także system zgłaszania nieprawidłowości w celu wyeliminowania postępowania niezgodnego z zasadami etyki, które szkodzi reputacji Grupy oraz wiąże się z wysokim ryzykiem kar finansowych.

Wprowadzony mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości obejmuje przede wszystkim przypadki nieprzestrzegania Kodeksu Postępowania Grupy, w szczególności przypadki korupcji, płatnej protekcji, nieuczciwej konkurencji itp.

Wszystkie działania podjęte przez Eiffage opierają się na wartościach krzewionych przez Grupę.

 

Kodeks Postępowania
Kodeks Postępowania – przykłady
Zgłaszanie nieprawidłowości
Przejdź do Eiffage Integrity Line