Komunikat spółek Eiffage w Polsce w związku z stanem zagrożenia epidemicznego

19.03.2020

Komunikat spółek Eiffage w Polsce w związku z stanem zagrożenia epidemicznego

Spółki z grupy Eiffage, działając w poczuciu odpowiedzialności oraz kierując się przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom i partnerom biznesowym, stosują się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych. Wprowadziły przy tym szereg zasad minimalizujących ryzyko epidemiczne.

Biura i budowy wyposażone zostały w środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej. Pracownicy zostali przeszkoleni i zapoznani z wszystkimi obowiązującymi zaleceniami profilaktyki epidemicznej i rekomendowanymi sposobami organizacji pracy. Jednocześnie funkcjonują w zmienionym z uwagi na obecną sytuację systemie.

Dzięki wprowadzeniu pracy zdalnej, pracy zmianowej oraz zastosowaniu wideokonferencji i innych narzędzi umożliwiających współpracę na odległość, Eiffage może realizować bieżące zadania i pozostawać w ciągłym kontakcie z pracownikami i partnerami biznesowymi.

Kluczowe dla Eiffage jest utrzymanie ciągłości prac na realizowanych projektach budowlanych. Działając w okolicznościach o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwym do przewidzenia i niezależnym od spółek, Eiffage podejmuje dostępne i uzasadnione działania w celu minimalizacji skutków pojawienia się przeszkód w realizacji prac, jak również monitoruje sytuację w tym zakresie.