Nowy zarząd spółek Eiffage w Polsce

04.05.2020

Nowy zarząd spółek Eiffage w Polsce

Denis Mathern objął w marcu stanowisko Prezesa Zarządu Eiffage Polska Budownictwo S.A. Zastąpił w tej funkcji Davida Lebot, który został mianowany Dyrektorem Regionu Północno-Wschodniego Eiffage Construction we Francji. Wcześniej do EPB dołączyła Dorota Dorożyńska obejmując stanowisko Dyrektora Finansowego w randze członka zarządu. Skład zarządu w czerwcu uzupełni także Aleksander Semczuk, który jako Dyrektor Regionu Północnego dołączył do EPB w maju br.

Niezmiennie w zarządzie spółki pozostaje Marek Kowalik, Dyrektor Regionu Południowego oraz Piotr Saulewicz, Wicedyrektor Regionu Północnego.

Przed grupą Eiffage, która wykorzystuje ponad 30-letnie doświadczenie w Polsce, kolejny etap rozwoju. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań związanych z pandemią stojących przed każdym przedsiębiorstwem, dlatego skupiamy się nad wzmacnianiem naszej aktywności w zakresie działalności deweloperskiej. Będziemy też starali się sukcesywnie podnosić konkurencyjność w działalności budowlanej.” – powiedział Denis Mathern, prezes zarządu Eiffage Polska Budownictwo.

Denisowi Mathern podlega również spółka Eiffage Polska Serwis, w której Dorota Dorożyńska objęła stanowisko wiceprezesa.

Denis Mathern oraz Dorota Dorożyńska znaleźli się także w składzie zarządu spółki Eiffage Immobilier Polska, na czele której stoi Tymon Nowosielski.

 

Więcej o zarządzie