Eiffage Budownictwo Mitex SA zrealizuje obiekt „Mokotów Plaza I”

26.11.2007

Eiffage Budownictwo Mitex SA wybuduje budynek „Mokotów Plaza I” w Warszawie.

15 listopada 2007 r. firma Eiffage Budownictwo Mitex SA podpisała kontrakt na realizację obiektu usługowo-biurowego „Mokotów Plaza I” przy ul. Postępu 6 w Warszawie. Umowa przewiduje przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania z magazynowego na usługowo-biurowy, budowę garażu podziemnego oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Obecnie czterokondygnacyjny budynek stanowi bryłę, usytuowaną dłuższym bokiem równolegle do ulicy Postępu. Dla urozmaicenia elewacji frontowej budynku, zastosowane zostaną miejscowe cofnięcia elewacji – szersze w części centralnej oraz węższe, symetryczne do niej. W centralnej części budynku zostało zaprojektowane otwarte atrium. Zakres prac przewiduje także wykonanie m.in. wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, dróg, chodników i oświetlenia terenu. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestorem jest Celtic Asset Management Sp. z o.o., zaś aktualna wartość kontraktu wynosi ok. 8,5 mln euro. Prace na budowie potrwają 12 miesięcy.