Zintegrowany System Zarządzania w Eiffage Budownictwo Mitex SA

08.01.2008

Zakończył się proces certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Eiffage Budownictwo Mitex SA.

Zakończył się proces certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Eiffage Budownictwo Mitex SA. Spółka otrzymała certyfikaty, które stanowią uwieńczenie całorocznego wysiłku i pracy związanej z wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego spełniającego wymagania PN-EN ISO 14001:2005 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami PN-N 18001: 2004.
Jednocześnie zostały zaktualizowane (przyznane Spółce w poprzednich latach) certyfikaty systemu zarządzania jakością potwierdzające spełnienie wymagań ISO 9001:2000 oraz AQAP 2120:2006.
Posiadanie tych dokumentów stawia firmę Eiffage Budownictwo Mitex SA w grupie organizacji, dla których ważna jest jakość usług, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko.