Otwarcie siedziby sądu w Kielcach – po rozbudowie i remoncie

27.09.2013

27.09.br. miało miejsce otwarcie Sądu Okręgowego w Kielcach – obiektu po rozbudowie, którą zrealizowało Eiffage Polska Budownictwo. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Wojciech Węgrzyn, Wojewoda Woj. Świętokrzyskiego – Bożentyna Pałka-Koruba, Marszałek Woj. Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach – Bogusław Sędkowski. Firmę Eiffage Polska Budownictwo na spotkaniu reprezentowali: Z-ca Dyrektora Regionu Płd. – Zbigniew Kozłowski, Kierownik Projektu – Krzysztof Młynarski oraz Kierownik Budowy – Marek Kubala.

8 sal rozpraw, 8 pokoi narad, 5 pokoi dla świadków, 26 pomieszczeń biurowych, 43 miejsca parkingowe, w sumie 4 875 m² – tak wygląda siedziba Sądu Okręgowego w Kielcach, po rozbudowie i remoncie.

Budynek przeznaczony jest dla Wydziału III Karnego, IV Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, IX Karnego Odwoławczego oraz Administracji Sądu Okręgowego w Kielcach. Koszt zrealizowanej inwestycji wyniósł 28 515 000 zł.

Oddany dzisiaj do użytku budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażony jest w systemy i instalacje zabezpieczająco-ochronne, system wspomagania organizacji rozpraw (SWOR) oraz nagłośnienie sal rozpraw.