Nowoczesny dom opieki senioralnej budowany przez Eiffage Construction zdobywa kolejne ekologiczne certyfikaty

02.12.2020

Nowoczesny dom opieki senioralnej budowany przez Eiffage Construction zdobywa kolejne ekologiczne certyfikaty

Nowy dom opieki senioralnej  ‘Résidence de la Pévèle’ powstaje w miejscowości Cysoing, położonej na południe od Lille (północna Francja, region Hauts-de-France w departamencie Nord). Jest budynkiem o pozytywnym bilansie energetycznym, w którym szeroko wykorzystano drewno i elementy prefabrykowane. Na dwóch piętrach tego starannie zaprojektowanego obiektu o powierzchni 5 100m² znajdować się będzie 88 pomieszczeń, tworzących:

  • lokal mieszkalny, składający się z 4 jednostek mieszkalnych (60 łóżek)
  • centrum opieki nad chorymi na Alzheimera, składające się z 2 jednostek mieszkalnych na parterze (28 łóżek)

Na parterze powstanie również całodzienna recepcja oraz centrum administracyjne i techniczne.

Realizacja jest przykładem ambitnego podejścia grupy Eiffage do kwestii  ekologicznych i energetycznych. Obiekt zdobył już wiele istotnych certyfikatów:

  • Passivhaus (certyfikat efektywności energetycznej budynków)
  • NF HABITAT HQE – poziom doskonały (certyfikacja wydajności budynków w zakresie energii, środowiska, zdrowia i komfortu)
  • E+C- na poziomie E3C1 (budynek o dodatniej energii i zredukowanej emisji dwutlenku węgla)

Dzięki oryginalnej, pełnej dynamiki elewacji z drewnianych listew, bryła ‘Résidence de la Pévèle’ harmonijnie wpisuje się w krajobraz i spójnie łączyć się będzie z bujną zielenią otaczającą budynek. W konstrukcji wykorzystano drewno połączone z betonem. Parter, klatki schodowe oraz szyby wind wykonano z betonu, a pomieszczenia i podłogi z drewna. Materiały wykończeniowe wewnątrz utrzymane są w ciepłych, pastelowych barwach z niebiesko-zielonymi akcentami.

Obiekt jest realizowany w technologii BIM, która łączy wizualizację 3D z interaktywną bazą danych informacji o budynku, pomagając w przewidywaniu potencjalnych konfliktów podczas realizacji kolejnych etapów prac budowlanych.

Związana z budową uciążliwość dla środowiska została znacząco zmniejszona dzięki zastosowaniu prefabrykowanej, gotowej do montażu konstrukcji drewnianej. Pomieszczenia dla pensjonariuszy zostały wyposażone w prefabrykowane i dostarczane bezpośrednio na plac budowy łazienki HVA Concept, co skróciło czas ich montażu i wykończenia. HVA Concept jest własną marką modułowych łazienek Eiffage Construction; ich produkcja odbywa się w fabryce Eiffage w Fresnay-sur-Sarthe.

Nowy dom opieki senioralnej w Cysoing ma zostać oddany do użytku w lecie 2021 r. Autorami projektu są architekci z firm Paindavoine Parmentier i GO Architectes. Prace związane z realizacją ‘Résidence de la Pévèle’ są prowadzona wspólnie przez zespół firm z grupy  Eiffage – wśród nich, Eiffage Construction odpowiada za całość prac budowlanych, a Eiffage Energie Systèmes za wykonanie instalacji elektrycznej. Po zakończeniu wszystkich prac, przez 5 lat za zarządzenie i konserwację budynku odpowiedzialna będzie firma Eiffage Services.

 

Passivhaus  – certyfikat wydawany przez niezależny instytut Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt (PHI – Passive House Institute), przyznawany obiektom budowlanym, które znacząco wpływają na efektywność energetyczną budownictwa, a dzięki temu przyczyniają się do ochrony klimatu. Dodatkowe informacje: https://passivehouse.com/

NF Habitat HQE – system certyfikacji całych budynków mieszkalnych bądź samych mieszkań pod kątem poszanowania środowiska naturalnego, jakości życia i efektywności ekonomicznej. Certyfikacja dokonywana jest na etapie prowadzenia prac budowlanych lub renowacyjnych oraz później w trakcie eksploatacji. https://www.qualitel.org/professionnels/certifications/nf-habitat/

 E+C- jest nową francuską normą, która łączy minimalizację zużycia energii (E+) obliczaną wg wskaźnika BEPOS dla budynków z pozytywnym bilansem energetycznym z redukcją emisji dwutlenku węgla do atmosfery (C-). Certyfikat „E+C-” przyznawany jest na 4 poziomach dla energooszczędności i na 2 poziomach dla emisyjności. Certyfikacja wprowadzona została przed rząd francuski by umożliwić realizację celów paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 r. http://www.batiment-energiecarbone.fr/en/

Budynki o pozytywnym bilansie energetycznym – sektor budownictwa odpowiada we Francji za 45% krajowego zapotrzebowania na energię (dla porównania: transport tylko za 31,3%) i za 25% emisji dwutlenku węgla. Z uwagi na przyjęty cel: przejście na bardziej zrównoważoną gospodarkę, obecnie promowana jest realizacja budynków o pozytywnym bilansie energetycznym i o niskiej emisyjności dwutlenku węgla w całym cyklu życia, od projektu do rozbiórki. Budynki takie stanowią kolejny krok – po tzw. domach pasywnych i zeroenergetycznych – w kierunku proekologicznego, zrównoważonego budownictwa. Z jednej strony, ich zapotrzebowanie na energię jest zredukowane do minimum poprzez maksymalne zmniejszenie strat ciepła. Osiągane jest to dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów budowlanych o najwyższych parametrach izolacyjnych w ścianach, fundamentach, dachach i oknach. Z drugiej strony, aby osiągnąć pozytywny bilans energetyczny, budynek pozyskuje energię z otoczenia ze źródeł odnawialnych, np. z baterii fotowoltaicznych zamontowanych na dachu, dla uzyskania komfortu termicznego. Pozyskana w ten sposób energia wystarcza na obsługę wewnętrznego systemu wentylacji mechanicznej bądź instalacji pompy cieplnej do podgrzewania wody i ogrzewania budynku – co bezpośrednio przekłada się na znacząco niższe koszty eksploatacji.