Grupa Eiffage: rekordowy zysk operacyjny i zysk netto w 2016 roku

30.03.2017

Grupa Eiffage w 2016 r. wypracowała zysk netto w wysokości 416 milionów euro. Dzięki rosnącym zamówieniom, w bieżącym roku Grupa spodziewa się dalszej poprawy wyników i planuje wypłatę dywidendy w wysokości 1,50 euro na akcję.

Grupa Eiffage wypracowała w 2016 r. 1,597 miliarda euro zysku operacyjnego. Zysk netto Grupy wzrósł aż o 33,3%. Znacząco – do 14 mld euro – wzrosły roczne przychody Grupy. Firma cieszy się doskonałą sytuacją finansową i płynnościową. Rosnący portfel zamówień dobrze wpływa na perspektywy dalszego wzrostu – zarówno skali działalności, jak i osiąganej rentowności. Z uwagi na to, zarząd Grupy zdecydował iż podczas WZA, planowanego na 19 kwietnia br. – zaproponowana zostanie wypłata dywidendy w wysokości 1,5 euro na akcję. Warto przy tym zaznaczyć, że właścicielami ponad 1/5 akcji Spółki są pracownicy Grupy Eiffage.

Polska odgrywa istotną rolę w strategii rozwoju Grupy Eiffage. To obecnie 4. największy rynek zagraniczny, który generuje 177 mln euro przychodu. Wyprzedza nas Benelux (1 mld euro przychodów), Niemcy (741 mln euro) oraz Hiszpania (293 mln euro).