Firma Eiffage Polska Budownictwo wykonała płytę fundamentową w ramach rozbudowy Elektrowni Jaworzno III

11.01.2016

Zakończono prace pielęgnacyjne betonu, wylanego pod płytę fundamentową, na której osadzony zostanie kocioł nowego bloku w Elektrowni Jaworzno III. Ze względu na szczególne wymagania, jakim sprostać musi tego typu konstrukcja, beton wylewany był jednorazowo, bez przerw.

Cały projekt prowadzony był bardzo sprawnie, co pozwoliło na znaczne oszczędności czasu. Prace polegające na wbudowaniu betonu prowadzono przez 5 dni i nocy, w trybie ciągłym. Wylewanie betonu zakończono 22 grudnia, na ponad miesiąc przed planowanym terminem. Rozmiar gotowej betonowej płyty fundamentowej wynosi 80 m na 75 m, a jej grubość 4 m. Wykorzystano 25 tys. m3 mieszanki betonowej. Do wzmocnienia konstrukcji użyto 3340 ton stali. Wartość zlecenia wynosi 22,3 mln zł netto. Jest to druga tak wielka płyta fundamentowa przygotowana przez Eiffage Polska Budownictwo dla polskiej elektrowni. Podobne zlecenie o tak dużej skali zrealizowane zostało w 2014 r. na rzecz Elektrowni Kozienice, gdzie wykorzystano 22 tys. m3 betonu.

„Tak wielkie betonowanie jest przedsięwzięciem wymagającym szczególnej uwagi i staranności. To wyzwanie koncepcyjne, techniczne i logistyczne, ze względu na kubaturę obiektu oraz wymóg zachowania ciągłości procesu” – powiedział Zbigniew Zajączkowski, prezes zarządu Eiffage Polska Budownictwo.

Podczas realizacji projektów w Jaworznie i w Kozienicach, zespół Eiffage Polska Budownictwo współpracował z Politechniką Łódzką w zakresie monitoringu: nadzoru nad procesem betonowania pod względem składu mieszanki oraz monitorowania temperatury wewnątrz płyty podczas betonowania jak i po nim, w czasie dojrzewania betonu.

Płyta fundamentowa jest częścią inwestycji związanej z budową nowego bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Inwestorem jest TAURON Wytwarzanie, a głównym wykonawcą konsorcjum Rafako – Mostostal.

Blok ma zostać przekazany do eksploatacji w 2019 r. Będzie należał do najnowocześniejszych w swej kategorii. Spełni unijne wymagania z zakresu ochrony środowiska, w tym wszystkie normy dotyczące emisji. Ma być jedną z najsprawniejszych jednostek energetycznych w Europie. Nowy blok będzie przystosowany do ewentualnego dobudowania w przyszłości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej. Żywotność jednostki ma wynieść co najmniej 200 tys. godzin pracy lub 30 lat.