Eiffage wspiera ekologiczne budownictwo

06.12.2018

Eiffage wspiera ekologiczne budownictwo

Podczas COP24 – międzynarodowego szczytu klimatycznego w Katowicach – odbędzie się Gala Green Solutions Awards 2018. Nagrody otrzymają najbardziej inspirujące budynki, dzielnice i infrastruktura, przyczyniające się do walki ze zmianami klimatu.

Szczyt COP24 w Katowicach skupia uwagę mediów na potrzebie kompleksowego podejścia do ochrony klimatu. Tradycyjne budownictwo jest źródłem istotnej części emisji CO2 – uwalnianie gazów cieplarnianych odbywa się podczas transportu materiałów budowlanych, samej budowy, a wreszcie: podczas użytkowania budynków, które ze względu na wcześniej podjęte decyzje wymagają większych nakładów energii.

Nowe technologie i rozwiązania pomagają ograniczyć ślad węglowy. Sprawiają, że nowoczesne budownictwo może powstawać i funkcjonować w zgodzie z naturą. Kierując się tymi przesłankami, Grupa Eiffage już w 2007 r. przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju miast, i konsekwentne angażuje się w liczne projekty, których celem jest stałe poprawianie relacji pomiędzy tworzoną infrastrukturą, zastanym krajobrazem i potrzebą ochrony bioróżnorodności. Jest m.in. aktywnym uczestnikiem programu Ittecop – pierwszej we Francji narodowej strategii na rzecz różnorodności biologicznej; inicjatywy, która skupia prywatne i publiczne podmioty wokół zagadnień naturalnego dziedzictwa i ekologii.

Ważnym wydarzeniem promującym w Polsce proekologiczne podejście do budownictwa jest Gala Green Solutions Awards 2018 – impreza odbywająca się w ramach COP24 – międzynarodowego szczytu klimatycznego w Katowicach. Stanowi ona zwieńczenie 2018 GlobalABC Buildings Action Symposium, którego partnerem jest grupa Eiffage.

Podczas Gali, nagrodzeni zostaną laureaci najbardziej inspirujących budynków, dzielnic i infrastruktury, przyczyniających się do walki ze zmianami klimatu. W tegorocznej edycji przewidziano 7 kategorii: Energia i umiarkowany klimat, Energia i gorący klimat, Niski poziom emisji dwutlenku węgla, Zdrowie i komfort oraz inteligentny budynek, Nagroda Główna w dziedzinie zrównoważonego budownictwa oraz Nagroda Główna w dziedzinie zrównoważonych renowacji.

Green Solutions Awards międzynarodowy konkurs wspierany przez GABC (Global Alliance for Building and Construction). Inicjatywa ta skupia uwagę profesjonalistów z branży zrównoważonego budownictwa z całego świata. Organizatorem konkursu jest organizacja Construction21. Nagrody w tegorocznej edycji wręczone zostaną 6 grudnia 2018 o godz. 17.30 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Construction21 – organizacja skupiająca media społecznościowe dedykowane profesjonalistom działającym w sektorze zrównoważonego budownictwa i zrównoważonego rozwoju miast. Celem, jaki sobie stawia jest przyspieszenie procesu przechodzenia na ekologiczne rozwiązania dzięki wdrażaniu innowacji i rozpowszechnianiu najlepszych praktyk, stymulujących konstruktywną współpracę pomiędzy profesjonalistami, rządami i urzędami, naukowcami oraz pracownikami naukowymi. Dodatkowe informacje: www.construction21.org