Eiffage Polska Budownictwo zdobywa pierwsze miejsce za Hanza Tower w konkursie PIP „Buduj Bezpiecznie”

29.11.2018

Eiffage Polska Budownictwo zdobywa pierwsze miejsce za Hanza Tower w konkursie PIP „Buduj Bezpiecznie”

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) wyróżniła spółkę z Grupy Eiffage „za realizację budowy budynku wielofunkcyjnego Hanza Tower wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.”

Wysokościowiec Hanza Tower powstaje w Szczecinie. Jego budowę rozpoczęto we wrześniu 2011; zakończenie prac planowane jest na  2020 r. Od marca 2017 r. do listopada 2018 r. wykonawcą odpowiedzialnym za prace konstrukcyjne była firma Eiffage Polska Budownictwo S.A., która działała w konsorcjum z firmą Eiffage Polska Serwis S.A.

Do tegorocznej edycji konkursu „Buduj Bezpiecznie” wytypowane zostały inwestycje z województwa zachodniopomorskiego wyróżniające się pod względem bezpieczeństwa pracy. Zadaniem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie było wszechstronne sprawdzenie ich bezpieczeństwa – w konkursie mogą wziąć udział jedynie inwestycje, na których nie ujawniono żadnych uchybień, gdzie bezwzględnie przestrzegane są przepisy higieny pracy, a dodatkowo stosowane są nowoczesne typy rozwiązań BHP oraz ponadprzeciętne standardy bezpieczeństwa.

– W naszym dorocznym konkursie najwyższe noty otrzymała budowa „Hanza Tower”. Doceniliśmy sposób opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), jakość oceny ryzyka, skalę oraz złożoność prac budowlanych prowadzonych przez Eiffage Polska Budownictwo, a wreszcie: jakość i skuteczność nadzoru nad firmami prowadzącymi prace na rzecz tej firmy na budowie.”  – powiedział Jacek Krzywonos, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.

„Największym wyzwaniem w przypadku inwestycji realizowanych w centrach miast, przy głównych arteriach komunikacyjnych, jest logistyka. Wynika to zazwyczaj z niewielkiego zaplecza budowy, a także z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób znajdujących się zarówno na, jak i w pobliżu budowy. Budowanie w bezpieczny sposób to nie tylko „kilometry” balustrad, zadaszeń czy standardy obowiązujące w Eiffage. Najważniejszym elementem składającym się na sukces jest kadra nadzorująca prace, jej świadomość o istniejących zagrożeniach i zaangażowanie, by swoją wiedzę w dziedzinie BHP wdrażać na każdym etapie realizacji prac. Dopiero połączenie tych składowych daje efekt synergii w postaci bezwypadkowości na budowie.” – powiedział Piotr Karolczak, kierownik projektu Eiffage Polska Budownictwo.

W poprzednich edycjach konkursu „Buduj Bezpiecznie”, firma Eiffage Polska Budownictwo była wyróżniona tytułem laureata już sześciokrotnie. Nagrody Okręgowych Inspektoratów Pracy otrzymały następujące realizacje:

  • apartamentowiec Angel Wawel w Krakowie (pierwsze miejsce),
  • Centrum Badawczo-Rozwojowe Internetu Optycznego w Poznaniu (drugie miejsce),
  • Centrum POSNANIA – największy obiekt handlowy w zachodniej Polsce (drugie miejsce),
  • OVO we Wrocławiu – wielofunkcyjny, futurystyczny kompleks apartamentów, biur i pięciogwiazdkowego hotelu Hilton (drugie miejsce),
  • Sala Widowiskowa przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie przy ul. Głębockiej (trzecie miejsce).
  • Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli (trzecie miejsce)

Organizatorem konkursu „Buduj Bezpiecznie”  jest Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowe Inspektoraty Pracy. Celem konkursu jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczyniają się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.

Eiffage Polska Budownictwo uczestniczy również w innych inicjatywach podnoszących bezpieczeństwo pracy. Przykładem tego jest wyróżnienie warszawskiej realizacji,  osiedla „Przy Bażantarni” – za zaangażowanie w program prewencyjny PIP „Budowa. STOP wypadkom!”.