Eiffage Budownictwo Mitex SA wykona Pomnik Ofiar Ewakuacji Getta

31.03.2010

Firma Eiffage Budownictwo Mitex SA podpisała  umowę na realizację Pomnika Ofiar Ewakuacji Getta w Warszawie przy ul. Prostej 51. Pomnik stanie tuż obok włazu do kanału, którym 10 maja 1943 r. wyszło na aryjską stronę około 40 powstańców z getta.

Pomnik przy Prostej połączony będzie z autentycznym włazem do kanału. Monument stanie na trójkątnym placyku, którego krawędzie wskażą miejsce wyjścia powstańców z kanału. Po bokach Pomnika zaprojektowano dwa murki. Na jednym znajdą się informacje w językach polskim, hebrajskim i angielskim, na drugim – nazwiska powstańców, którzy w tym miejscu ewakuowali się z getta.

Inwestorem jest Stowarzyszenie Dokumentacji i Upowszechniania Dorobku Kulturalnego Żydów Europy Środkowej i Wschodniej „Pamięć Diaspory”. Prace nad realizacją Pomnika potrwają do 7.05.2010.