Tymon Nowosielski

Absolwent Politechniki Gdańskiej (Architektura, Inżynieria, Urbanistyka), studiów podyplomowych w zakresie Innowacji, Strategii i Zarządzania na uczelni EML w Lyonie oraz Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences PO) w zakresie Finansów, Strategii i Przywództwa. Biegle posługuje się językiem francuskim, angielskim, włoskim i rosyjskim. Zawodową karierę rozpoczął w 1999 r. w firmie COPLAN Polska (1999-2009), gdzie stopniowo awansował od pozycji kierownika zarządzającego projektem poprzez stanowiska dyrektorskie aż po szczebel wiceprezesa i prezesa firmy. Od 2009 r. do sierpnia 2017 r. związany był z firmą BOUYGUES IMMOBILIER Polska. Pełnił tam funkcje Dyrektora Technicznego, Dyrektora ds. Budownictwa Mieszkaniowego oraz dyrektora warszawskiego i poznańskiego oddziału BI. Do Eiffage dołączył we wrześniu 2017 r.