Olimpiada Matematyczna Eiffage

22.05.2015

VIII Kieleckie Igrzyska Matematyczne Szkół Gimnazjalnych oraz IX Kieleckie Igrzyska Matematyczne Szkół Podstawowych Eiffage Polska Budownictwo odbyły się w dniach 8 – 9 maja w budynku I Społecznego Gimnazjum im. M. Reja w Kielcach przy ulicy Wesołej 52.

Organizatorami igrzysk byli nauczyciele ZSS im. M. Reja w Kielcach oraz Grupa Eiffage Polska. Celem igrzysk jest popularyzowanie matematyki oraz rozbudzanie zainteresowań matematycznych i kreatywności uczniów, doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.

W tegorocznych igrzyskach wzięło udział 60 uczniów z 10 kieleckich gimnazjów i 130 uczniów z 17 kieleckich szkół podstawowych. Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 20 maja w budynku I Społecznego Gimnazjum im. M. Reja w Kielcach przy ulicy Wesołej 52. Nagrodzonych zostało 43 uczniów.