Inauguracja współpracy z Politechniką Poznańską

15.12.2014

15 grudnia 2014 na Politechnice Poznańskiej odbył się wykład inaugurujący partnerską współpracę uczelni z Eiffage Polska Budownictwo.

Podczas wykładu zostały zaprezentowane osiągnięcia Grupy Eiffage na świecie, historia i najważniejsze realizacje Eiffage Polska Budownictwo w Polsce. Następnie zostały przedstawione aspekty techniczne związane z budową i konstrukcją jednej z największych w Europie Środkowej Wschodniej Galerii Handlowych – CH Posnania. Wykład zakończyło omówienie i zaproszenie do odbywania praktyk, które stwarzają możliwości stałego zatrudnienia w jednej z największych europejskich grup budowlanych.

Porozumie o współpracy zostało podpisane 8 października 2014. Przewiduje ono m.in. organizowanie miejsc pracy dla studentów i absolwentów Uczelni, ustalanie tematyki prac dyplomowych, wyjazdy studyjne dla studentów oraz prowadzenie pracy badawczej studentów i doktorantów.