Eiffage Polska Budownictwo wspiera Dzieci i Seniorów

16.09.2015

15 września firma Eiffage Polska Budownictwo przekazała modemy z dostępem do Internetu na rzecz 3 placówek.

Modemy z aktywnymi kartami SIM otrzymały dzieci z Domu Dziecka nr 9 w Warszawie gdzie na stałe przebywa 40 dzieci, świetlica dla dzieci z rodzin z problemami przy ul. Szwedzkiej w Warszawie oraz ośrodek dla seniorów w Suchym Lesie w okolicach Poznania, który ma pod swoimi skrzydłami kluby dla seniorów, które prowadzą m. in. kursy komputerowe dla podopiecznych.

Placówki zostały wybrane na podstawie rekomendacji Pracowników Eiffage Polska Budownictwo.