Eiffage Construction: nagroda dla rozwiązania BIM ‘Sublime’

22.09.2017

Firma Eiffage Construction została laureatem francuskiego konkursu „Najlepsze praktyki i doświadczenia” w kategorii „Procesy, koncepcje, pomysły i usługi”.

Ideą przedsięwzięcia jest wyróżnienie najciekawszych we Francji, sprawdzonych w praktyce, rozwiązań BIM (Building Information Modeling) – wykorzystujących technologię, która łączy wizualizację 3D z interaktywną bazą danych informacji o budynku.

Konkurs został zainicjowany przez francuską agencję PUCA (Plan, Urbanisme, Construction, Architecture), międzyresortową francuską agencję, która prowadzi programy badawcze oraz wspiera innowacje w zakresie planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, architektury i budownictwa. Konkurs jest prowadzony w sposób stały, w trybie zaproszenia do składania propozycji twórczego zastosowania technologii BIM.  Rozwiązania, które zyskują uznanie jury, są rekomendowane innym podmiotom publicznym i prywatnym.

Rozwiązanie Eiffage Construction, które nosi nazwę ‘Sublime,’ ułatwia proces integracji, tworzenia, zarządzania i obsługi danej realizacji. Dzięki niemu, możliwe staje się wdrażanie nowych mechanizmów działania, skupionych na redukcji kosztów i zwiększaniu korzyści wynikających z zastosowania BIM.

‘Sublime’ to:

  • proces, który może być wdrożony zarówno w trakcie nowych realizacji jak również podczas przebudowy lub rewitalizacji, na dowolnym typie struktury;
  • rozwiązanie dostosowane do pełnego lub części cyklu życia budynku;
  • gwarancja eksploatacji pod ścisłą kontrolą techniczną i ekonomiczną.

 Z punktu widzenia klientów, ‘Sublime’:

  • pomaga w identyfikacji potrzeb i zapewnia, że zostały one uwzględnione na etapie projektowania;
  • poprawia poziom niezawodności przesyłania danych – od dostawców do operatorów;
  • wspiera proces realizacji zysków właścicieli, operatorów i mieszkańców;
  • wspiera promowanie nowych możliwości w zakresie zarządzania nieruchomościami – co jest cenne dla właścicieli, operatorów i użytkowników;
  • zapewnia cyfrowy opis budynków, a tym samym podnosi wycenę nieruchomości.

Technologia BIM na świecie zyskuje coraz większą popularność, ze względu obniżenie kosztów budowy i eksploatacji budynków (w ujęciu globalnym). Sukcesywnie w kolejnych krajach technologia BIM staje się obowiązkowa w przypadku zamówień publicznych. Trzy lata temu, w 2014 r.,  Francja zadeklarowała, że do końca roku 2017 na terenie całego kraju powstanie 500 000 budynków wykorzystujących technologię BIM. Równocześnie, na digitalizację branży budowlanej został przeznaczony budżet w wysokości 20 mln EUR. W tym samym roku, w czerwcu 2014 r., agencja PUCA  wspierana przez jej kluczowych partnerów: USH (L’Union sociale pour l’habitat), ARC (Association des responsables de copropriété), ARF (Association des régions de France) oraz CDC (Caisse des Dépôts et consignations), rozpoczęła konsultacje w sprawie dobrych praktyk i doświadczeń płynących z prac prowadzonych w modelu cyfrowym. Jednym z efektów tych prac jest właśnie konkurs „Najlepsze praktyki i doświadczenia”.

PUCA – międzyresortowa francuska agencja prowadząca programy badawcze oraz wspierająca innowacje w zakresie planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, architektury i budownictwa. Została powołana w 1998 r. Jej nazwa jest skrótowcem, wskazującym na kluczowe dziedziny zainteresowania Agencji (Planowanie, Urbanistyka, Budownictwo, Architektura – Plan, Urbanisme, Construction, Architecture). Dodatkowe informacje: www.urbanisme-puca.gouv.fr  

Oficjalne witryny pozostałych wspomnianych powyżej instytucji i organizacji:

ARC: www.arc-copro.fr  

ARF : www.regions-france.org  

CDCwww.caissedesdepots.fr  

USH: www.union-habitat.org

Eiffage Construction należy do Grupy Eiffage – jednej z największych grup budowlanych i operatorów koncesji w Europie. Grupa Eiffage zatrudnia około 64 tysięcy pracowników i osiąga roczne obroty na poziomie około 14 mld euro. Na całym świecie Grupa Eiffage słynie ze śmiałych, ambitnych i bardzo wymagających realizacji. Przedstawicielem Grupy Eiffage w Polsce jest Eiffage Polska Budownictwo.