Decyzja Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotycząca rejestru akcjonariuszy

30.09.2020

Decyzja Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotycząca rejestru akcjonariuszy

W dniu 29 września 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Eiffage Polska Budownictwo” S.A.  podjęło decyzję o wyborze Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie – wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,  jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Poniżej publikujemy pełną treść podjętej uchwały.

Uchwała >

 

Więcej: Rejestr Akcjonariuszy