Job offers

Career

Eiffage aims to create an employees policy to ensure all staffs a continuous development and job satisfaction, so that everyone feels proud of being a part of the Group’s community.

Eiffage gives the opportunity to constantly improve your skills and gain experience by setting ambitious goals while giving many tools to implement them.

01

Nazwa stanowiska
Lokalizacja
Spółka
Kierownik Robót
Warszawa
Eiffage Polska Budownictwo

Twój zakres obowiązków:

 • Koordynacja pracy brygad podwykonawczych,

 • Nadzór techniczny i jakościowy oraz ilościowy nad realizacją robót wykończeniowych,

 • Sporządzanie harmonogramów i raportów,

 • Sporządzanie zapotrzebowani i planowanie dostaw materiałów,

 • Sporządzanie kosztorysów,

 • Przygotowywanie dokumentów (przedmiary, obmiary, protokoły),

 • Sporządzanie kart katalogowych i dokumentacji powykonawczej,

 • Koordynacja dokumentacji wykonawczej,

 • Udział w ofertowaniu prac wykonawczych.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,

 • Uprawnienia budowlane,

 • Minimum 3 lata doświadczenia w nadzorze i prowadzeniu robót budowlanych,

 • Umiejętność obsługi komputera (AUTOCAD, MS PROJECT, MS OFFICE),

 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,

 • Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu,

 • Prawo jazdy kat. B.

To oferujemy: 

 • Stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

 • Atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia,

 • Pakiet benefitów (prywatne ubezpieczenie medyczne, karta multisport ubezpieczenie grupowe),

 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku.

 

Młodszy Specjalista ds. BHP
Warszawa
Eiffage Polska Budownictwo

Twój zakres obowiązków: 

 • Realizacja zadań służby BHP zgodnie z polskim prawem,

 • Realizacja celów bhp wynikających z polityki ZSZ Eiffage, Planu BIOZ,

 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bhp, w tym szkoleń informacyjnych,

 • Wdrażanie i promowanie rozwiązań zwiększających świadomość bezpieczeństwa i higieny pracy wśród kadry kierowniczej i pracowników,

 • Monitorowanie stanu bezpieczeństwa na budowie,

 • Cykliczne raportowanie nt. stanu bezpieczeństwa do swoich przełożonych,

 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP.

Nasze wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe zgodnie z wymogami prawnymi dla pracowników służb BHP,

 • Minimum roczne doświadczenie w pracy w nadzorze na budowie lub jako służba BHP w branży budowlanej,

 • Znajomość przepisów BHP odnoszących się do branży budowlanej,

 • Znajomość standardów i wytycznych Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

 • Znajomość języka angielskiego,

 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office,

 • Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, dynamizm i zaangażowanie w działaniu, chęć stałego rozwoju zawodowego,

 • Czynne prawo jazdy kategorii B i gotowość do wyjazdów służbowych.

To oferujemy: 

 • Atrakcyjną i interesującą pracę z możliwością rozwoju zawodowego,

 • Wynagrodzenie dopasowane do posiadanych umiejętności i oczekiwań,

 • Kompleksowe wyposażenie w narzędzia pracy,

 • Pakiet benefitów (prywatne ubezpieczenie medyczne, kafeteria benefitów do wyboru),

 • Szkolenia i stałe podnoszenie kwalifikacji.

Inżynier Budowy
Warszawa
Eiffage Polska Budownictwo

Twój zakres obowiązków

 • Zapoznanie się z dokumentacją projektową realizacji robót,

 • Przygotowywanie dokumentów i koordynacja (kosztorysy, protokoły zaawansowania robot, przedmiary, obmiary),

 • Przygotowywanie dokumentów procedur do inwestora (roboty dodatkowe, roboty zamienne, itp.),

 • Przygotowywanie w systemie ERP dokumentów budowy (umowy, zlecenia, zamówienia, potwierdzenia dostaw, protokoły zaawansowania),

 • Utrzymywanie w należytym porządku dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi procedurami,

 • Kontrola jakości wykonanych robót i usuwania zauważonych usterek,

 • Dbałość o właściwy stan bhp w tym głównie stosowanie środków ochrony osobistej,

 • Bieżące raportowanie do Kierownika Budowy/Robót stanu zaawansowania robót,

 • Opracowanie wspólne z Kierownikiem Budowy/Robót harmonogramu robót, dostaw materiałów i usług oraz sprzętu i personelu dla potrzeb budowy,

 • Nadzorowanie procesu produkcyjnego zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, wymaganiami jakościowymi i warunkami odbiorów.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, kierunek konstrukcje budowlane,

 • Roczne doświadczenie w budownictwie,

 • Znajomość programów: Excel, Word, AutoCad,

 • Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego.

To oferujemy

 • Stałą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

 • Atrakcyjne wynagrodzenie dopasowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia,

 • Pakiet benefitów (prywatne ubezpieczenie medyczne, karta multisport ubezpieczenie grupowe),

 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku.

Doradca ds. sprzedaży mieszkań i apartamentów z językiem ukraińskim
Wrocław
Eiffage Immobilier Polska

Twój zakres obowiązków:

 • Pozyskiwanie nowych klientów zainteresowanych nabyciem nieruchomości
 • Aktywna sprzedaż mieszkań i apartamentów wrocławskich inwestycjach spółki (segment premium)
 • Realizacja założonych celów sprzedażowych
 • Reprezentowanie dewelopera w całym procesie sprzedażowym
 • Wsparcie rozwoju deweloperskich projektów spółki

Nasze wymagania: 

 • Wykształcenie średnie lub wyższe
 • Znajomość procesu sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym i/lub wtórnym
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w sprzedaży mieszkań
 • Umiejętność budowania relacji z klientem, otwartość, kreatywność i wysoka kultura osobista
 • Orientacja na cel i zaangażowanie
 • Dyspozycyjność
 • Zdolności negocjacyjne
 • Komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej
 • Zainteresowanie rynkiem nieruchomości
 • Chęć uczenia się i podnoszenia kwalifikacji
 • Znajomość języka ukraińskiego na poziomie komunikatywnym

To oferujemy: 

 • Pracę w międzynarodowej firmie deweloperskiej o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach grupy Eiffage Polska
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyników oparte o podstawę i system prowizyjny
 • Niezbędne nowoczesne narzędzia pracy: laptop, telefon komórkowy
 • Wsparcie merytoryczne i mentorskie, szkolenia sprzedażowe
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę MultiSport

​​​​​​​

Specjalista ds. Wycen
Warszawa
Eiffage Polska Budownictwo

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie wycen i ofert przetargowych w zakresie architektury budynków i zagospodarowania terenu
 • sporządzanie przedmiarów robót
 • kalkulacja kosztów i cen jednostkowych
 • opracowywanie kosztorysów budowlanych
 • analiza rozwiązań technicznych i wycena proponowanych rozwiązań zamiennych
 • analizowanie ofert Podwykonawców i Dostawców

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, kierunek budownictwo
 • minimum trzyletnie doświadczenie w opracowywaniu wycen dla obiektów kubaturowych
 • znajomość rynku Podwykonawców i Dostawców materiałów budowlanych
 • biegła znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)
 • znajomość oprogramowania typu CAD (przygotowywanie przedmiarów z jego użyciem)
 • umiejętność pracy z dużą ilością danych
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność i dobra organizacji pracy własnej
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

Mile widziane

 • znajomość oprogramowania Revit, Navisworks oraz umiejetność tworzenia zestawień ilościowych z przygotowanych modeli BIM

To oferujemy

 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w międzynarodowym środowisku
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego: unikalne połączenie biznesu budowlanego z deweloperskim
 • współpracę z doświadczonymi profesjonalistami
 • wyposażenie w narzędzia pracy
 • pakiet benefitów (karta MultiSport, ubezpieczenie medyczne, prywatne ubezpieczenie pracownicze)
Młodszy Kontroler Finansowy Budowy
Warszawa
Eiffage Polska Serwis

Do obowiązków Kontrolera Finansowego należy:

 • Sporządzanie analiz kontrolingowych dla Kierownictwa Projektu, Dyrektora Regionu oraz Zarządu
 • Przygotowywanie, aktualizacja i monitorowanie realizacji prognoz finansowych, wyjaśnianie odchyleń, identyfikacja trendów i rekomendowanie działań korygujących
 • Analiza kosztów produkcji budowlanej
 • Aktywny udział w tworzeniu sukcesu i wyników firmy
 • Sporządzanie cash flow projektu budowlanego
 • Udział w procesie zakupowym materiałów i usług
 • Raportowanie wyników miesięcznych, kwartalnych, rocznych
 • Wsparcie procesu zamykania miesiąca i roku
 • Zapewnienie jakości procesów kontrolingowo-finansowych oraz zgodności z zasadami kontroli wewnętrznej

Wymagamy:

 • Ukończonych studiów wyższych, o kierunku ekonomicznym/technicznym
 • Pół roku doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B1
 • Wiedzy w zakresie kontrolingu (analizy, prognozy, cash flow)
 • Znajomości M Office w tym b. dobrej znajomości Excel
 • Dyspozycyjności, umiejętności pracy pod presją czasu, dobrej organizacji, mobilności​​​​​​​

Dołączając do nas otrzymasz:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w międzynarodowym środowisku
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego: unikalne połączenie biznesu budowlanego z deweloperskim
 • Współpracę z doświadczonymi profesjonalistami
 • Wyposażenie w narzędzia pracy
 • Pakiet benefitów (karta MultiSport, ubezpieczenie medyczne, prywatne ubezpieczenie pracownicze)