Entities

Eiffage in Poland

Eiffage Polska Budownictwo

Development of housing estates, offices, hotels, industrial and power plants, retail facilities, sport, culture and education developments.

Eiffage Immobilier Polska

The company operates through Eiffage Immobilier. Using own allotments Eiffage Polska Nieruchomości is able to offer highest quality services tailored to fit clients’ individual needs and expectations.

Eiffage Polska Serwis

Eiffage Polska Serwis jest spółką, której zadanie polega na wspieraniu wszystkich spółek Eiffage w Polsce w zakresach wykraczających poza ich kluczową specjalizację. Pełni funkcję centrum usług wspólnych dla Grupy Eiffage w Polsce.

Auto-Park Poznań

Modern and comfortable underground parking located in Poznań. The company was founded in 2006 as the first fully successful public-private partnership in Poland.

Eiffage in Poland

Eiffage w Polsce