„Równość murowana” – nowa kampania społeczna Eiffage

08.03.2024

„Równość murowana” – nowa kampania społeczna Eiffage

Zainicjowaną przez nas kampania społeczna „Równość murowana” chcemy zwrócić uwagę na kwestie walki z dyskryminacją i stereotypami w branży budowlanej. 

Rok 2024 został przez nas ogłoszony rokiem równości i nosi hasło „Równość murowana”. Nasze działania szkoleniowe i komunikacyjne będą oscylować wokół walki z dyskryminacją na wielu poziomach. Chodzi nam o brak różnic w traktowaniu pracowników i sprawiedliwe szanse bez względu na płeć, wiek czy staż pracy. W ramach naszej akcji „Równość murowana” przygotowujemy dla naszych pracowników szereg inicjatyw, jak wykład Macieja Makselona na temat używania feminatywów, szkolenia o budowaniu marki osobistej kobiety w biznesie, a także o różnorodności, inkluzywności i walce ze stereotypami. Większość z tych działań skierowana jest do wszystkich naszych pracowników, a nie wybranych grup. Chcemy tym samym wzmacniać świadomość, że tematyka kampanii dotyczy każdego z nas. Aby zmiany faktycznie wchodziły w życie, swoim zasięgiem powinny obejmować nie tylko grupy bezpośrednio zainteresowane, ale całe otoczenie – mówi Monika Balewska, Dyrektorka Działu zarządzania Kapitałem Ludzkim Eiffage w Polsce.

Choć branża budowlana wciąż stereotypowo utożsamiana jest z fizyczną pracą dla mężczyzn, nasza firma walczy z tym mitem: nie tylko tegoroczną kampanią, ale także własnym przykładem. W Eiffage utrzymany jest parytet płci – 47% pracowników to kobiety. Stanowią one również 50% kadry zarządzającej obu spółek (Eiffage Polska Budownictwo i Eiffage Immobilier Polska). Dodatkowo Eiffage jest prawdziwie międzypokoleniowym pracodawcą – średni wiek zatrudnionych osób wynosi 42 lata, a 28% pracowników ma mniej niż 35 lat. To właśnie tak szeroko rozumiana równość stała się wartością, która będzie tematem przewodnim naszej tegorocznej kampanii.