Realizacja Eiffage Budownictwo Mitex nagrodzona Lubuskim Misterem Budowy

23.11.2012

Regionalne Centrum Ratownictwa w Witnicy, zrealizowane przez Eiffage Budownictwo Mitex zdobyło wyróżnienie w konkursie Lubuski Mister Budownictwa w kategorii budownictwo użyteczności publicznej. Nagroda została przyznana za nie-tradycyjną postmodernistyczną architekturę budynku, wkomponowanie w zabudowę mieszkaniową i przemysłową oraz lokalizację straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego w jednym obiekcie. Tegoroczna Gala Budownictwa, podczas której wręczono Lubuskie Mistery Budowy za najlepsze nowo wybudowane lub zmodernizowane obiekty, odbyta się 21 września w zielonogórskiej Palmiarni. Konkurs Lubuski Mister Budowy na najlepszy obiekt budowlany województwa powstał z inicjatywy Organizacji Pracodawców Regionu Zielonogórskiego w Zielonej Górze i jest organizowany od 1994 roku, przy czym w 2002 roku rolę głównego organizatora przedsięwzięcia przejęła Lubuska Izba Budownictwa. Patronat nad konkursem sprawuje marszałek województwa lubuskiego, który jest jednocześnie głównym fundatorem nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie.