Podsumowanie programu „Grasz o staż”

01.09.2015

Współpracę Eiffage Polska Budownictwo i Politechniki Poznańskiej oficjalnie zainaugurowano podczas wykładu, który odbył się na wydziale w Poznaniu 15 grudnia 2014 r. Spotkanie miało na celu przedstawienie firmy oraz przekazanie informacji o zasadach konkursu ,,Grasz o staż”. Na terenie kampusu w dwóch miejscach zostały ustawione stoiska firmowe, gdzie pracownicy EPB przekazywali młodszym kolegom szczegółowe informacje dotyczące Eiffage, a także ewentualnych warunków współpracy. Chętnych nie brakowało.

Celem programu było wyłonienie osób, kandydatów, którzy będą miały możliwość odbycia trzymiesięcznej praktyki na największej inwestycji realizowanej w Poznaniu – Centrum Handlowe Posnania. Konkurs finalnie składał się z jednego etapu. Zadaniem było napisanie pracy na jeden z tematów związanych z budownictwem – należało przygotować instrukcję bezpiecznego wykonywania robót murowych oraz dla montażu konstrukcji stalowych i stropów prefabrykowanych . Prace były oceniane przez przedstawicieli Politechniki i Eiffage.

W konkursie wzięło udział wielu studentów, a autor najlepszej pracy otrzymał możliwość odbycia płatnego stażu na budowie CH Posnania.

Politechnika Poznańska to państwowa szkoła wyższa o profilu technicznym w Poznaniu. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2014, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas, uczelnia zajmuje 6. Miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych.