Otwarcie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie

11.07.2014

11.07.2014 miało miejsce uroczyste otwarcie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wojewoda Woj. Świętokrzyskiego – Bożentyna Pałka-Koruba, Marszałek Woj. Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Andrzej Pałys Prezes WFOŚiGW w Kielcach oraz liczni przedstawiciele samorządów lokalnych. Firmę Eiffage Polska Budownictwo na otwarciu reprezentowali: Z-ca Dyrektora Regionu Płd. – Zbigniew Kozłowski, Kierownik Projektu – Krzysztof Młynarski , Kierownik Budowy – Jarosław Jabko, Kierownik Robót-Albert Kaleta.

Podczas uroczystości otwarcia ZGOK w Rzedowie na ręce Dyrektora Zbigniewa Kozłowskiego został przekazany przez Prezesa ZGOK Roberta Stachowicza pamiątkowy puchar wraz z podziękowaniami.

Inwestycja obejmowała budowę kompleksowego zakładu gospodarki odpadów komunalnych z technologią segregacji, kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych i składowania pozostałości po segregacji. Poza pracami budowlanymi w zakres projektu wchodziło wyposażenie w maszyny i urządzenia, w tym w szczególności linii sortowniczych. Wartość zrealizowanej inwestycji – 26,47 mln/PLN . W zakładzie tego typu przetworzonych zostanie rocznie blisko 30 tysięcy ton odpadów komunalnych z terenu zamieszkałego przez ponad 200 tysięcy mieszkańców. Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”.