Oficjalne zakończenie budowy w Rzędowie

23.01.2014

23 stycznia 2014 r. firma Eiffage Polska Budownictwo zakończyła realizację Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.

W zakładzie tego typu przetworzonych zostanie rocznie blisko 30 tysięcy ton odpadów komunalnych z terenu zamieszkałego przez ponad 200 tysięcy mieszkańców. Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”.

Wybudowany Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” – składowisko odpadów komunalnych to inwestycja warta ponad 52 miliony złotych, z czego ponad 29,5 milionów złotych stanowi dotacja pozyskana z Funduszu Spójności w ramach działania „Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20-07-2013.

Inwestycja w Rzędowie będzie wyposażona w technologię segregacji, kompostowania odpadów organicznych i belowania surowców wtórnych, co pozwoli przyjmować odpady zmieszane, zielone, surowcowe oraz wielkogabarytowe. Trafią tutaj odpady komunalne z terenu 22 gmin objętych tak zwanym regionem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego.