Modernizacja siedziby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi

03.12.2010

19.11.2010 r. firma Eiffage Budownictwo Mitex podpisała umowę na modernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta w Łodzi. Przedmiotem umowy jest modernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenów zewnętrznych działki, przebudowa instalacji wewnętrznej wraz z dociepleniem, przebudowa zjazdu i infrastruktury podziemnej, jak również remont nawierzchni komunikacji wewnętrznej dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. Wartość kontraktu wynosi ponad 40 mln. PLN netto. Prace potrwają do listopada 2012 roku. Inwestorem jest Miasto Łódź i Województwo Łódzkie.