Kontrakt na modernizację budynków Uniwersytetu Łódzkiego

21.05.2009

Zakres prac budowlanych obejmuje adaptację dwóch istniejących Budynków Przychodni Lekarskiej PALMA wraz z wykończeniem. W zmodernizowanych budynkach powstanie nowe zaplecze naukowe Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ: sale dydaktyczne, pokoje do pracy naukowej oraz biblioteka. Inwestorem jest Uniwersytet Łódzki a środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość umowy wynosi około 21 mln PLN brutto, zaś przewidywany czas realizacji projektu to 11 miesięcy.