Jubileuszowa edycja Tygodnia Bezpieczeństwa

15.05.2023

Jubileuszowa edycja Tygodnia Bezpieczeństwa

W maju na wszystkich budowach i we wszystkich biurach 17 firm zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie świętujemy Tydzień Bezpieczeństwa. PBB to największa w Polsce inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach w naszym kraju, której członkiem jesteśmy już od pięciu lat. Tegoroczna, jubileuszowa edycja wydarzenia przebiega pod hasłem  „Stop ma moc. Uważam, nie narażam”. 

Jak co roku, Tydzień Bezpieczeństwa jest okazją do przeprowadzenia w Eiffage szeregu działań edukacyjnych. Nasi pracownicy wezmą udział w szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy, warsztatach dotyczących radzeniu sobie ze stresem, pokazach PPOŻ i wielu innych. Ich celem jest propagowanie kultury bezpieczeństwa i edukowanie pracowników w tematyce zagrożeń wynikających ze specyfiki ich pracy.

Udział w dziesiątym już święcie promocji odpowiedzialności w miejscu pracy łącznie weźmie nawet 30 tys. osób: pracowników, podwykonawców, dostawców, inwestorów. Patronat nad tegorocznym Tygodniem Bezpieczeństwa objęły GDDKiA, PIP, STPBT, UTK, PSE i CIOP.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to organizacja zrzeszająca największe firmy budowlane w Polsce. Celem inicjatywy jest ograniczenie liczby wypadków na budowach poprzez propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobieganie ryzykom i wypadkom.