Inżynier/Inżynierka Budowy

Poznań Eiffage Polska Budownictwo

Twój zakres obowiązków

 • Zapoznanie się z dokumentacją projektową realizacji robót

 • Przygotowywanie dokumentów i koordynacja (kosztorysy, protokoły zaawansowania robot, przedmiary, obmiary)

 • Przygotowywanie dokumentów procedur do inwestora (roboty dodatkowe, roboty zamienne, itp.)

 • Przygotowywanie w systemie ERP dokumentów budowy (umowy, zlecenia, zamówienia, potwier-dzenia dostaw, protokoły zaawansowania)

 • Utrzymywanie w należytym porządku dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi proce-durami

 • Kontrola jakości wykonanych robót i usuwania zauważonych usterek

 • Dbałość o właściwy stan bhp w tym głównie stosowanie środków ochrony osobistej

 • Bieżące raportowanie do Kierownika Budowy/Robót stanu zaawansowania robót

 • Opracowanie wspólne z Kierownikiem Budowy/Robót harmonogramu robót, dostaw materiałów i usług oraz sprzętu i personelu dla potrzeb budowy

 • Nadzorowanie procesu produkcyjnego zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową, wa-runkami technicznymi wykonania, wymaganiami jakościowymi i warunkami odbiorów

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, kierunek konstrukcje budowlane

 • Roczne doświadczenie w budownictwie, najlepiej przy realizacji konstrukcji żelbetowych

 • Znajomość programów: Excel, Word, AutoCad

 • Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego

To oferujemy

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w międzynarodowym środowisku

 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego: unikalne połączenie biznesu budowlanego z deweloperskim

 • Współpracę z doświadczonymi profesjonalistami

 • Wyposażenie w narzędzia pracy

 • Pakiet benefitów (karta MultiSport, ubezpieczenie medyczne, prywatne ubezpieczenie pracowni-cze)

CO OFERUJEMY

Dowiedz się, jakie są zalety dołączenia do Eiffage

Zapewniamy możliwości awansu, samorealizacji i rozwoju zawodowego, oferując wiele działań rozwojowych.

zobacz
PRZEBIEG REKRUTACJI

Poznaj etapy z jakich składa się rekrutacji

Zależy nam na tym, aby pierwszy pozytywny kontakt z naszą firmą był początkiem wieloletniej współpracy.

zobacz
SZKOLENIA I ROZWÓJ

Budujemy zespoły, które się uzupełniają

Nasze plany rozwojowe mają pomóc w odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych talentów.

zobacz
O FIRMIE

Chcesz dowiedzieć się
więcej o Eiffage

Rekrutacja etap 01

Selekcja nadesłanych aplikacji

Zapraszamy na spotkanie te osoby, których aplikacje spełniają wymagania zdefiniowane w naszym ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Nie znalazłeś tego,
czego potrzebujesz?

Wyślij spontaniczną aplikację!