List

Job offers

Eiffage aims to create an employees policy to ensure all staffs a continuous development and job satisfaction, so that everyone feels proud of being a part of the Group’s community.

Eiffage gives the opportunity to constantly improve your skills and gain experience by setting ambitious goals while giving many tools to implement them.

01

Nazwa stanowiska
Lokalizacja
Spółka
Menedżer/Menedżerka Projektów Developerskich
Kraków
Eiffage Immobilier Polska

Twój zakres obowiązków

 • Osoba pełniąca funkcję Menedżera projektów deweloperskich:

 • kieruje i odpowiada za realizację projektu zgodnie z założeniami biznesowymi i standardem spółki w ramach zatwierdzonego budżetu i harmonogramu

 • ściśle współpracuje ze specjalistami wewnętrznymi (dział marketingu i sprzedaży, prawny, techniczny, obsługi klienta, controllingu, itd.) oraz usługodawcami zewnętrznymi, a także z organami administracyjnymi

 • raportuje cyklicznie postępy na każdym etapie życia projektu

Nasze wymagania

• Wykształcenie techniczne

• 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu procesów deweloperskich a w szczególności w:

o koordynowaniu procesów due diliguence przy nabywaniu nieruchomości

o przygotowywaniu i nadzorowaniu harmonogramu oraz budżetu projektów

o pozyskiwaniu decyzji planistycznych

o pracy nad przygotowaniem programu inwestycji

o współpracy z pracowniami projektowymi

o współpracy z generalnym wykonawcą

o współpracy ze wszystkimi działami wewnątrz organizacji

o zarządzaniu kontraktami z firmami współpracującymi przy inwestycji

o przygotowaniu procesu sprzedażowego i nadzorze nad niezbędnymi do tego procesu dokumentami

o nadzorze nad realizacją celów sprzedażowych

• Komunikatywna znajomość języka angielskiego

To oferujemy

 • Stałą współpracę z firmą o ugruntowanej pozycji na rynku

 • Umowę B2B

 • Pakiet benefitów (karta MultiSport, ubezpieczenie medyczne, prywatne ubezpieczenie pracownicze)

 • Przyjazną atmosferę

 • Wsparcie przełożonego

Benefity:

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • prywatna opieka medyczna
Specjalista-Inżynier/Specjalistka-Inżynierka Przygotowania Produkcji
Warszawa
Eiffage Polska Budownictwo

Twój zakres obowiązków

 • Analiza dokumentacji przetargowej i technicznej,
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych,
 • Udział w spotkaniach z PW celem wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • Analiza ofert i przygotowanie raportu wyboru PW,
 • Proponowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu,
 • Przygotowanie dokumentów (atesty, certyfikaty, aprobaty itp.) w celu zatwierdzenia materiałów lub rozwiązań przez inwestora.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo,
 • 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość Ms Office, MsProject, AutoCad,
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu,
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

To oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu umowy o pracę w stabilnej międzynarodowej firmie,
 • Atrakcyjną i interesującą pracę w międzynarodowym środowisku,
 • Kompleksowe wyposażenie w narzędzia pracy,
 • Pakiet benefitów (prywatne ubezpieczenie medyczne, karta multisport),
 • Szkolenia i stałe podnoszenie kwalifikacji.
Asystent/Asystentka Zarządu
Warszawa
Eiffage Polska Serwis

Twój zakres obowiązków

 • Nadzór i koordynacja obiegu dokumentacji w biurze Zarządu
 • Prowadzenie kalendarza spotkań Zarządu
 • Przygotowywanie prezentacji
 • Przygotowywanie dokumentów tekstowych oraz ich tłumaczenie na potrzeby Zarządu i menadżerów z nim współpracujących
 • Przygotowywanie dokumentów i archiwizacja dokumentów z obszaru realizacji budów
 • Obsługa spotkań
 • Organizowanie i rozliczanie podróży służbowych (zamawianie biletów, rezerwacja miejsc hotelowych itp.)

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe (minimum licencjat)
 • Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Znajomość języka i francuskiego będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Doskonała organizacja pracy, umiejętność koordynacji wielu zadań pod presją czasu
 • Umiejętności interpersonalne i wysoka kultura osobista
 • Inicjatywa oraz orientacja na wynik w wykonywaniu powierzonych zadań

To oferujemy

 • Interesującą pracę w międzynarodowym środowisku
 • Możliwości rozwoju
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczania i posiadanych umiejętności
 • Pakiet benefitów (prywatne ubezpieczenie medyczne, karta multisport)

Benefity

 • prywatna opieka medyczna
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • owoce
 • spotkania integracyjne
Księgowa / Księgowy
Kielce
Eiffage Polska Serwis

Twój zakres obowiązków

 • Wystawianie faktur sprzedaży
 • Bieżąca weryfikacja, dekretacja i księgowanie dokumentów kosztowych
 • Rozliczanie i księgowanie delegacji i wydatków pracowniczych
 • Kontrola, uzgadnianie i rozliczanie sald kont rozrachunkowych
 • Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby audytów zewnętrznych, wewnętrznych i kontroli skarbowych
 • Bieżąca współpraca z innymi działami firmy

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane finanse i rachunkowość)
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w księgowości (preferowana branża budowlana, deweloperska)
 • Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości oraz podatku CIT i VAT
 • Znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
 • Umiejętność analitycznego myślenia, skrupulatność, dokładność, terminowość
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego

To oferujemy

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w międzynarodowym środowisku
 • Możliwości rozwoju zawodowego: unikalne połączenie biznesu budowlanego z deweloperskim
 • Współpracę z profesjonalistami
 • Pakiet benefitów (karta MultiSport, ubezpieczenie medyczne, prywatne ubezpieczenie pracownicze)
Inżynier/Inżynierka Budowy
Poznań
Eiffage Polska Budownictwo

Twój zakres obowiązków

 • Zapoznanie się z dokumentacją projektową realizacji robót

 • Przygotowywanie dokumentów i koordynacja (kosztorysy, protokoły zaawansowania robot, przedmiary, obmiary)

 • Przygotowywanie dokumentów procedur do inwestora (roboty dodatkowe, roboty zamienne, itp.)

 • Przygotowywanie w systemie ERP dokumentów budowy (umowy, zlecenia, zamówienia, potwier-dzenia dostaw, protokoły zaawansowania)

 • Utrzymywanie w należytym porządku dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi proce-durami

 • Kontrola jakości wykonanych robót i usuwania zauważonych usterek

 • Dbałość o właściwy stan bhp w tym głównie stosowanie środków ochrony osobistej

 • Bieżące raportowanie do Kierownika Budowy/Robót stanu zaawansowania robót

 • Opracowanie wspólne z Kierownikiem Budowy/Robót harmonogramu robót, dostaw materiałów i usług oraz sprzętu i personelu dla potrzeb budowy

 • Nadzorowanie procesu produkcyjnego zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową, wa-runkami technicznymi wykonania, wymaganiami jakościowymi i warunkami odbiorów

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, kierunek konstrukcje budowlane

 • Roczne doświadczenie w budownictwie, najlepiej przy realizacji konstrukcji żelbetowych

 • Znajomość programów: Excel, Word, AutoCad

 • Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego

To oferujemy

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w międzynarodowym środowisku

 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego: unikalne połączenie biznesu budowlanego z deweloperskim

 • Współpracę z doświadczonymi profesjonalistami

 • Wyposażenie w narzędzia pracy

 • Pakiet benefitów (karta MultiSport, ubezpieczenie medyczne, prywatne ubezpieczenie pracowni-cze)

Inżynier/Inżynierka Budowy
Poznań
Eiffage Polska Budownictwo

Twój zakres obowiązków

 • Zapoznanie się z dokumentacją projektową realizacji robót

 • Przygotowywanie dokumentów i koordynacja (kosztorysy, protokoły zaawansowania robot, przedmiary, obmiary)

 • Przygotowywanie dokumentów procedur do inwestora (roboty dodatkowe, roboty zamienne, itp.)

 • Przygotowywanie w systemie ERP dokumentów budowy (umowy, zlecenia, zamówienia, potwier-dzenia dostaw, protokoły zaawansowania)

 • Utrzymywanie w należytym porządku dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi proce-durami

 • Kontrola jakości wykonanych robót i usuwania zauważonych usterek

 • Dbałość o właściwy stan bhp w tym głównie stosowanie środków ochrony osobistej

 • Bieżące raportowanie do Kierownika Budowy/Robót stanu zaawansowania robót

 • Opracowanie wspólne z Kierownikiem Budowy/Robót harmonogramu robót, dostaw materiałów i usług oraz sprzętu i personelu dla potrzeb budowy

 • Nadzorowanie procesu produkcyjnego zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową, wa-runkami technicznymi wykonania, wymaganiami jakościowymi i warunkami odbiorów

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, kierunek konstrukcje budowlane

 • Roczne doświadczenie w budownictwie, najlepiej przy realizacji konstrukcji żelbetowych

 • Znajomość programów: Excel, Word, AutoCad

 • Dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu

Mile widziane

 • Znajomość języka angielskiego

To oferujemy

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w międzynarodowym środowisku

 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego: unikalne połączenie biznesu budowlanego z deweloperskim

 • Współpracę z doświadczonymi profesjonalistami

 • Wyposażenie w narzędzia pracy

 • Pakiet benefitów (karta MultiSport, ubezpieczenie medyczne, prywatne ubezpieczenie pracowni-cze)