Eiffage selected as the general contractor for the Infinity office building

Avestus Real Estate has selected the general contractor for the Infinity office building in Wrocław. Comprehensive implementation of the project to be developed at Jana Pawła II Square (at the junction of Legnicka and Nabycińska streets) will be the responsibility of Eiffage Polska Budownictwo S.A. The investment with a total lease area of almost 22,000 sqm. is scheduled to be completed in Q1 2023.

Eiffage Polska Budownictwo S.A. will carry out a full range of construction works related to the erection of the Infinity office building, from foundation works, through the structure of buildings, installation works, assembly of elevation, to finishing works and development of the area surrounding the investment project. So far, under a separate contract, Eiffage has completed the construction of a slurry wall.

“The selection of a general contractor is always one of the key stages of the investment process. In making this decision we took into account not only high competences and professionalism of the Eiffage team members, but also the very good experience of our previous cooperation on the Enterprise Park Kraków and Łódź Imagine office projects. We are convinced that Eiffage Polska Budownictwo S.A. is a contractor that will perfectly handle the realisation of the Infinity office building, which will soon be one of the most modern office complexes in Wrocław,” explained Roger Dunlop, CEO, Avestus Real Estate.

Infinity will be a seven-storey class A office building offering, among others, 18,727 sqm. of office space, 1,561 sqm. of retail space and a three-level underground car park with 311 parking spaces. With cyclists in mind, 120 bicycle stands will be provided in a closed-off zone including changing rooms and showers. The office building will hold a BREEAM certificate at Excellent level.

We are delighted that Avestus Real Estate has again entrusted our company with the role of the general contractor of a BREEAM-certified building” said Marek Kowalik, Director of the Southern Region at Eiffage Polska Budownictwo S.A. “Our Group is aware of the challenges it faces in pursuing its sustainability strategy. Cooperation with a Client who shares the same values is a source of great satisfaction to us.” he added.

The office building will feature cutting-edge technological solutions as well as touchless and highest quality air filters, thus guaranteeing the safety and comfort of its users. Infinity will also have an impressive lobby with dedicated areas for visitors to the building. On the roof of the office building there will be a spacious terrace with landscaping elements and greenery. The Infinity architectural design was prepared by AHR Architects. The project will be commercialized by JLL. The investment is scheduled to be fully completed in Q1 2023.

 

Infinity – facts and figures:

 • Gross lettable area: 21,847 sqm, Class A
 • Number of parking spaces: 311 in underground car park
 • Amenities for cyclists: 120 bicycle stands in a closed zone in the arcade; changing rooms and showers for cyclists at level ˗1
 • Location: Wrocław, pl. Jana Pawła II (Nabycińska/Legnicka/Sokolnicza streets); administrative address: ul. Nabycińska 2
 • Architectural design: AHR Architects
 • Leasing agent: JLL
 • Developer: Avestus Real Estate
 • Completion: Q1 2023

Biurowiec Infinity z generalnym wykonawcą!

Avestus Real Estate dokonał wyboru generalnego wykonawcy biurowca Infinity we Wrocławiu. Za kompleksową realizację inwestycji powstającej przy placu Jana Pawła II (skrzyżowanie ulic Legnickiej i Nabycińskiej) odpowiedzialna będzie firma Eiffage Polska Budownictwo S.A. Ukończenie inwestycji o łącznej powierzchni najmu niemal 22 tys. m kw. zaplanowano na I kw. 2023 r.

Eiffage Polska Budownictwo S.A. wykona pełen zakres prac budowlanych związanych z realizacją biurowca Infinity – od robót fundamentowych, przez konstrukcję budynków, prace instalacyjne, montaż elewacji, aż po prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu otaczającego inwestycję. Dotychczas, w ramach odrębnego kontraktu, firma Eiffage zrealizowała ścianę szczelinową tego kompleksu biurowego.

Wyłonienie generalnego wykonawcy to zawsze jeden z najważniejszych etapów procesu inwestycyjnego. Podejmując tę decyzję mieliśmy na uwadze nie tylko wysokie kompetencje i profesjonalizm członków zespołu Eiffage, ale również bardzo dobre doświadczenia z dotychczasowej współpracy przy projektach biurowych Enterprise Park Kraków i łódzkim Imagine. Jesteśmy przekonani, że firma Eiffage Polska Budownictwo S.A. jest wykonawcą, który świetnie poradzi sobie z realizacją biurowca Infinity, który już niebawem będzie jednym z najnowocześniejszych kompleksów biurowych we Wrocławiu – powiedział Roger Dunlop, CEO Avestus Real Estate.

Infinity będzie siedmiokondygnacyjnym budynkiem biurowym klasy A, w którym znajdzie się m.in. 18 727 m kw. powierzchni biurowej, 1 561 m kw. powierzchni przeznaczonej na handel oraz trzypoziomowy podziemny garaż, oferujący 311 miejsc parkingowych. Z myślą o rowerzystach powstanie 120 stanowisk rowerowych w zamkniętej strefie wraz z szatniami i prysznicami. Biurowiec będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

– Cieszy nas, że Avestus Real Estate ponownie powierzył generalne wykonawstwo budynku z certyfikatem BREEAM naszej firmie – powiedział Marek Kowalik, Dyrektor Regionu Południowego Eiffage Polska Budownictwo S.A. – Nasza Grupa ma świadomość wyzwań, jakie musi podjąć, aby realizować strategię zrównoważonego rozwoju. Współpraca z Klientem, który podziela te same wartości daje nam ogromną satysfakcję – dodał.

Biurowiec zostanie wyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne, bezdotykowe oraz najwyższej jakości filtry powietrza, zapewniające bezpieczeństwo i komfort jego użytkownikom. W Infinity zostanie również zaaranżowane imponujące lobby, w którym znajdą się dedykowane miejsca dla gości odwiedzających budynek. Na dachu biurowca powstanie przestronny taras z elementami małej architektury i zieleni. Projekt architektoniczny Infinity przygotowała pracownia AHR Architects, a za komercjalizację odpowiedzialna jest firma doradcza JLL. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na I kw. 2023 r.

Infinity – informacje podstawowe:

 • Łączna powierzchnia najmu – 21 847 m kw. w standardzie klasy A
 • Liczba miejsc parkingowych – 311 w garażu podziemnym
 • Udogodnienia dla rowerzystów: 120 stojaków rowerowych – w zamkniętej strefie w podcieniu budynku; szatnie oraz prysznice dla rowerzystów – na poziomie -1
 • Lokalizacja – Wrocław, plac Jana Pawła II (Nabycińska / Legnicka / Sokolnicza) – adres administracyjny ul. Nabycińska 2
 • Pracownia architektoniczna: AHR Architects
 • Deweloper: Avestus Real Estate
 • Agent ds. wynajmu: JLL
 • Zakończenie inwestycji: I kw. 2023 r.

Zmiana siedziby poznańskiego biura Eiffage

Od 24 maja 2021 roku poznańskie biuro Eiffage przenosi swoją siedzibę do budynku Banku Poznańskiego przy ul. B. Krzywoustego 3.  Dotychczasowe dane kontaktowe pozostają bez zmian.

Nowy adres biura to:

Eiffage Polska Budownictwo SA
Region Północny. Biuro w Poznaniu.
ul. B. Krzywoustego 3
61-144 Poznań
Tel. +48 61 650 37 00
E-mail: poznan@eiffage.pl

Po pierwsze: funkcjonalnie. Tak buduje się w dużych miastach

Nowe inwestycje mieszkaniowe we Wrocławiu i Warszawie udowadniają siłę i zasięg nowoczesnego minimalizmu w architekturze współczesnej. Najważniejsza jest ich użyteczność, ale bynajmniej nie są one pozbawione piękna, subtelnie ujawniającego się w prostocie i elegancji, a także w dodatkach.

Współczesna architektura budynków wielorodzinnych opiera się na założeniach modernizmu i postmodernizmu. Pierwszy styl objawia się w niej bezapelacyjną nadrzędnością funkcji budynku w stosunku do jego walorów artystycznych, natomiast drugi przejawia się w przywiązywaniu dużej roli do przestrzeni prywatnej oraz do zdefiniowania tożsamości i przynależności. Widoczne są silne wpływy minimalizmu, znaczącego kierunku w stylach modernizmu i postmodernizmu, charakteryzującego się prostotą, monumentalnością i geometryzacją form.

Zdaniem architekta Zbigniewa Maćkowa, architektura w Polsce zaczęła w ostatnich latach podróż w stronę minimalizmu wysokiej klasy, który do granic możliwości rozwinięty jest w takich krajach jak Szwajcaria, Szwecja czy Dania. – Nie ma już potrzeby epatowania drogimi materiałami na fasadach i przepychem w wykończeniu, co było zauważalne w pierwszych dekadach XXI wieku. Zastąpiła to potrzeba dyskretnej elegancji, umiaru i powściągliwości. Architektura zmierza do tego, by budynki godnie znosiły pierwszy okres po ich wybudowaniu i zestarzały się szlachetnie – mówi architekt.

Piękno dyskretne zamiast krzykliwego

Proste formy mają dużą zdolność wpisywania się w miejskie krajobrazy, nierzadko gęste, podobają się kolejnym pokoleniom, a przede wszystkim pozwalają pełnić architekturze rolę praktyczną, która jest wysoko w hierarchii jej twórców i użytkowników. – Przez ostatnie lata architektura mieszkalna zaczęła podążać w kierunku budowania lepszej jakości życia, koncentrując się bardziej na funkcji niż na wartościach artystycznych. Skończył się już paradygmat ceny i lokalizacji. Teraz standard inwestycji generuje dążenie do wysokiej jakości. Większe znaczenie odgrywają przestrzenie rekreacyjne lub wysokość pomieszczeń – mówi Zbigniew Maćków.

W budynkach wielorodzinnych kluczowe są oczywiście mieszkania, ponieważ to na nich skupia się największa uwaga odbiorców. W geometrycznych bryłach o prostych kształtach łatwiej rozmieścić różnorodne, które dodatkowo będzie można później modyfikować w zależności od potrzeb lokatorów. – Ważna dla klientów jest możliwość dzielenia lub łączenia pomieszczeń w celu zyskania przestrzeni lub jej rozbicia na mniejsze pokoje. Pamiętaliśmy o tym w naszych dwóch nowych inwestycjach we Wrocławiu: Atmo i HB 1820 – podkreśla Sebastian Bieńkowski, dyrektor ds. projektów w firmie deweloperskiej Eiffage Immobilier Polska. – Trzeba projektować rozkłady umożliwiające swobodne ulokowanie najważniejszych elementów wyposażenia. Istotne jest ułożenie instalacji tak, aby można było ją później wykorzystać np. do montażu klimatyzacji. W kontekście funkcjonalności znaczenie mają również oka, które powinny być duże, aby wnętrze było jasne – dodaje.

Minimalizm z elementami sztuki

Projekt Atmo, który powstał w pracowni Zbigniewa Maćkowa, wpisuje się jego zdaniem w kierunek minimalizmu wysokiej klasy. Pierwszoplanowym elementem nie są tu materiały ani kolory, lecz zabytkowy budynek po dawnej stajni, który stanie się częścią nowoczesnej inwestycji. Cała reszta jest dla niego dobrym tłem, z którego będzie on wydobyty i zostanie należycie wyeksponowany. Takie było założenie, dlatego kolory elewacji są jednolite, a materiały niekrzykliwe. – Nie chcieliśmy, aby w projekcie stare rywalizowało z nowym. Uznaliśmy, że skoro częścią inwestycji będzie historyczny, unikatowy obiekt, który przejdzie rewitalizację, to trzeba dać mu dobrą oprawę – dodaje Zbigniew Maćków.

Wyważony, stonowany i elegancki jest także projekt HB 1820, którego realizacja rozpoczęła się niedawno na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. On także może uchodzić za modelowy przykład nowoczesnego minimalizmu w architekturze. Będzie odznaczał się podświetloną ścianą frontową, częściowo porośnięta roślinami. – Dążymy do tego, aby nasze projekty miały wyróżniki, nawet jeśli prezentują minimalistyczną bryłę – zaznacza Sebastian Bieńkowski. – Staramy się za każdym razem wprowadzać do naszych inwestycji elementy sztuki – dodaje.

Przykładem architektury mieszkalnej o podobnym wyrazie stylistycznym, ale z innego dużego miasta, jest wybudowana w Warszawie (Praga-Północ) Stalowa 27. Wkomponowany w historyczną zabudowę budynek przypomina nowoczesną kamienicę. – Budynek prezentuje praktyczny wymiar minimalizmu. Został zaprojektowanych z myślą o osobach ceniących nowoczesność i historię lokalnej społeczności – przybliża Sebastian Bieńkowski. – Dzięki prostocie bryły, zastosowaniu panoramicznych okien, intymnych loggii oraz przygotowaniu ogólnodostępnego patio jako przestrzeni wspólnej dla mieszkańców, budynek idealnie wkomponowuje się w istniejącą zabudowę oraz społeczny klimat Nowej Pragi – wyjaśnia.

Nowoczesny minimalizm, czerpiący z prądów w architekturze ubiegłego stulecia i przełomu wieków, to jeden z najsilniejszych trendów we współczesnym budownictwie mieszkaniowym. Z uwagi na jego pozytywny odbiór można spodziewać się, że nadal będzie się umacniał

Eiffage starts the construction of Atmo residential project in Wrocław

Kępa Mieszczańska will be enriched by two modern residential buildings of Eiffage Immobilier Polska. The construction of the Atmo apartments located in a direct neighborhood of the emerging central city park, has just begun. The construction works are supervised by Eiffage Polska Budownictwo.

Atmo consists of two 6-storey buildings located at 13, Dmowskiego Street in Wrocław. It has been designed with 113 flats at surface from 26 to 145 meters. The design also features different layouts: from ergonomic studio to spacious 5-rooms apartments. The investment will also include 6 service premises in the ground floor and a garage for 136 places.

We have created Atmo for those who are looking for an atmospheric area, combining functional housing arrangements, original architecture and an excellent location in a green enclave. Anyone who values nature close to the city center will find it all here, says Sebastian Bieńkowski, Project Investment Director at Eiffage Immobilier Polska.

During the last few weeks, the construction site has been cleaned. The construction works are led by Eiffage Polska Budownictwo, a general contractor well known in Wrocław for the construction of projects such as OVO, Thespian, and Rezydencja na Dyrekcyjnej (formerly Angel Care).

– Atmo is a special investment for us. It is the first residential project of the Group in Wrocław and the third project to be delivered in the Southern Region,” says Marek Kowallik, Diretor of the Southern Region at Eiffage Polska Budownictwo. – Atmo perfectly combines modern construction with elements of history. It is a demanding facility in which, thanks to revitalizing the facade of an old stable, once again we will preserve the past for future generations – he adds.

The investment was designed in the studio of Zbigniew Maćków architects. This is a loft project expressed in the glass panels at the entrance zone and in the cross-ceiling in the service area. There is a historic touch to be kept in a façade of the old stable that was part of a military barracks in the 19th century. After thorough revitalization, it will become part of a modern building. The entire building is will be completed with a subtle front-facing light.

Atmo is growing in the direct neighborhood of Mieszczański Park. From the very beginning, the Eiffage Immobilier Poland has been involved in the conceptual work aimed at implementing this project. The new central city park project will be a part of development of the Atmo’s green patio. It will allow to make the neighboring green areas complement to each other.

The approximate date for completion of the construction of Atmo is the second half of 2022. It is the second joint residential project of Eiffage group in Wrocław. There are apartments of HB1820 that grow at Przedmieście Oławskie at 18 and 20 Haukego-Bosaka street.