Eiffage Polska Budownictwo zrealizuje II etap CBPIO

17.03.2014

7 marca 2014 firma Eiffage Polska Budownictwo podpisała umowę na realizację Budowy Sal Technologicznych (BST) – etap II w ramach Kompleksu Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II. Powierzchnia terenu w granicach opracowania projektowego – 4.693,06 m2 , powierzchnia zabudowy – 1.370,89 m2 , powierzchnia użytkowa – 2.483,07 m2 , a kubatura – 10.967,12 m3.

Inwestorem jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) będzie stanowiło bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie e-infrastruktury, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i ich zastosowań. Projekt CBPIO obejmuje budowę centrum danych (tzw. Budynek Sal Technologicznych) oraz powiązanego z nim obiektu laboratoryjno-biurowego.

Specjalizowane laboratoria ICT będą zintegrowane z siecią PIONIER i za jej pośrednictwem staną się dostępne dla polskiego i zagranicznego środowiska naukowego, a także podmiotów działających w obszarze badań i innowacji ICT. Kompleks obiektów CBPIO stanie się główną siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Wartość kontraktu wynosi prawie 38 mln brutto PLN. Prace potrwają do kwietnia 2015 r.

Eiffage Polska Budownictwo realizuje również pozostałe etapy CBPIO.