Eiffage nawiązuje współpracę z czterema renomowanymi politechnikami

01.06.2023

Eiffage nawiązuje współpracę z czterema renomowanymi politechnikami

W ostatnich tygodniach rozpoczęliśmy współpracę z aż czterema czołowymi politechnikami w Polsce: Warszawską, Krakowską, Poznańską i Świętokrzyską. Umowy podpisane z każdą z wymienionych uczelni obejmują współdziałanie w przedsięwzięciach naukowo-badawczych, kwestiach kształcenia oraz wymianach studenckich.

Porozumienia edukacyjne

Pierwszą uczelnią z którą podpisaliśmy porozumienie edukacyjne, była Politechnika Krakowska. Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w połowie marca tego roku. W kolejnych tygodniach sukcesywnie zawierane były następne umowy – kolejno z Politechniką Świętokrzyską, Poznańską i Warszawską (Wydział Inżynierii Lądowej).

Współdziałanie z renomowanymi politechnikami zlokalizowanymi w miastach, w których Eiffage ma swoje siedziby, niesie ze sobą ogromny potencjał. To istotna szansa na realne wsparcie rozwoju młodych pracowników sektora budowlanego. Studenci oraz absolwenci wymienionych uczelni będą mogli otrzymać specjalne oferty pracy w naszych jednostkach. Z kolei przedstawiciele Eiffage będą występować w roli wykładowców na studiach podyplomowych i seminariach.

Wspieranie młodych talentów to nasza strategia 

Wsparcie rozwoju młodych pracowników sektora budowlanego jest jednym z naszych długoterminowych celów zawartych w planie strategicznym Horyzont 2025. Widzimy wielką szansę na rozwój naszej firmy w odkrywaniu nowych talentów i rekrutowaniu młodych. Do 2025 chcemy zwiększyć liczbę młodych ludzi w organizacji w celu zapewnienia równowagi wieku i doświadczenia. ​​​​​​​