Eiffage Immobilier Polska partnerem strategicznym Eco-Miasto

18.02.2022

Eiffage Immobilier Polska partnerem strategicznym Eco-Miasto

Gotowi na 2030? pod takim hasłem 15 lutego została zainaugurowana kolejna edycja programu Eco-Miasto. Celem programu jest popularyzacja idei zrównoważonego rozwoju miast w Polsce. Organizatorzy: Ambasada Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizują ją poprzez warsztaty regionalne, prowadzenie geoportalu, konferencję i konkurs, w którym samorządy prezentują swoje pro-środowiskowe projekty miejskie. Do 15 maja 2022 miasta mogą zgłaszać nowe projekty w 9. edycji konkursu na strone www.eco-miasto.pl.

Europejski Zielony Ład nabiera rumieńców. Na drodze do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w roku 2050 coraz bardziej widoczny staje się cel pośredni – 55-procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych do roku 2030. Niezależnie od ostatecznego kształtu unijnych regulacji, pewne jest jedno: osiągnięcie tego celu wymagać będzie ambitnych, szeroko zakrojonych działań, realizowanych na różnych szczeblach, w tym przede wszystkim w miastach.

Jakie wyzwania stoją przed polskimi miastami?

Efektywność energetyczna i termomodernizacja budynków, odnawialne źródła energii, transport zbiorowy, miejska przyroda i czyste powietrze. To wyzwania, które pozostają kluczowe dla zrównoważonego rozwoju miast – niezależnie od szerokości geograficznej. Stanowią również szansę na ich lepszą, przyjazną dla ludzi i środowiska przyszłość.

W obliczu bezprecedensowych doświadczeń związanych z kryzysem klimatycznym czy utratą różnorodności biologicznej, kluczowa staje się dobra współpraca wszystkich środowiska miejskiego życia – instytucji centralnych i europejskich, samorządu i biznesu, organizacji społecznych i środowisk naukowych.

Współpraca tych podmiotów pozwoli lepiej poradzić sobie zarówno z problemami globalnymi, jak i tymi specyficznymi dla polskich miast – zjawiskiem rozlewania się, chaotyczną zabudową czy zanieczyszczeniami powietrza. Wspólne działanie pozwoli tez lepiej wykorzystywać szanse, pojawiające się dzięki “zielonemu zwrotowi” sektora bankowego czy wieloletnim ramom finansowym UE.

Zielona transformacja miast każe zadać pytanie o to, jak należy ją przeprowadzić, by korzyści odczuwalne były przez każdą i każdego z nas. Koszty inwestycji – także tych indywidualnych – w połączeniu ze wzrostem cen energii zmuszają do refleksji nad tym, w jaki sposób zagwarantować sprawiedliwy charakter przejścia do neutralnej klimatycznie Europy.

Jury konkursu nagradza w 5 kategoriach

Od 15 lutego 2022 roku samorządy będą mogły zgłaszać działania na rzecz środowiska w pięciu kategoriach konkursu:

  • gospodarka wodna;
  • odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym;
  • zieleń miejska, zielono-błękitna infrastruktura;
  • zrównoważona mobilność;
  • efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii.

Jury będzie oceniało inicjatywy związane m.in. z kształtowaniem i zarządzaniem zielenią miejską, działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza, termomodernizacją budynków oraz wspieraniem budownictwa niskoenergetycznego, podniesieniem poziomów recyklingu i odzysku odpadów, a także działania mające na celu ich ograniczanie. Docenione zostaną także praktyki prowadzone na rzecz rozwoju systemu niskoemisyjnej komunikacji miejskiej i ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast.

Każde zwycięskie miasto otrzyma tytuł Eco-Miasta i znak jakości 9. edycji Eco-Miasta wraz z możliwością posługiwania się nim we wszelkich swoich kanałach i materiałach promocyjnych. Dodatkowo, wszyscy kandydaci mają szansę na nagrody specjalne od firm: Nhood Polska/Ceetrus, Renault Polska i Eiffage Immobilier, będących partnerami strategicznymi projektu. Ponadto najciekawsze zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie projektu, w publikacjach konferencyjnych oraz w mediach społecznościowych.

Nowe formularze zgłoszeniowe, które należy wypełnić w trybie on-line, dostępne są od 15 lutego na stronie www.eco-miasto.pl. Czas nadsyłania zgłoszeń kończy się 15 maja 2022 roku.

Warsztaty regionalne

Istotnym działaniem projektowym w kolejnych miesiącach programu będzie organizacja tematycznych warsztatów merytorycznych. Rozłożenie na kolejne miesiące dyskusji na temat możliwości i wyzwań, przed jakimi stoją miasta, pozwoli na lepsze reagowanie na kierunki debaty publicznej wokół miast i polityki miejskiej. Umożliwi również nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami, zajmującymi się promowaniem wizji zrównoważonego rozwoju miast.

Międzynarodowa Konferencja Eco-Miasto

Zwieńczeniem każdej edycji programu Eco-Miasto jest międzynarodowa konferencja. Do udziału zapraszani są eksperci, liderzy z obszaru ochrony środowiska, przedstawiciele samorządów oraz Partnerzy projektu. Podczas konferencji odbędzie się ogłoszenie wyników i zwycięzców konkursu Eco-Miasto 2022. Będzie to także okazja do rozmów oraz wymiany doświadczeń i inicjatyw inspirujących do wspólnego działania.

Wszelkie informacje dotyczące szczegółów inicjatywy, w tym zbiór dobrych praktyk, geoportal oraz relacje z poprzednich edycji znajdują się na stronie www.eco-miasto.pl.

Program “Eco-Miasto 2022 – Gotowi na 2030?” odbywa się przy współpracy:

Organizatorzy: Ambasada Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Partnerzy strategiczni: Eiffage Immobilier, NHOOD Polska/Ceetrus, Renault Polska

Partner: SAFEGE – SUEZ Consulting Polska

Partner medialny: Rzeczpospolita, Biznes i Ekologia

Współpraca z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i NFOŚiGW