Eiffage Budownictwo Mitex zrealizuje Budynki Sal Technologicznych

11.02.2013

28 stycznia 2013 r. został podpisany kontrakt na realizację stanu zerowego surowego „Budynku Sal Technologicznych (BST) w ramach Kompleksu Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) w Poznaniu”. Inwestorem jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Termin zakończenia prac – 30.09.2013.