Eiffage Budownictwo Mitex SA wybuduje Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

20.06.2012

14 czerwca br. firma Eiffage Budownictwo Mitex podpisała umowę na Generalne Wykonanie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w ramach Projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gm. Tuczępy”. Kontrakt obejmuje budowę kompleksowego zakładu gospodarki odpadów komunalnych z technologią segregacji, kompostowania odpadów organicznych, belowania surowców wtórnych i składowania pozostałości po segregacji. Inwestorem jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. Wartość netto umowy to prawie 24 mln PLN. Prace na budowie potrwają do grudnia 2013 roku. Wydajność Zakładu wyniesie: 60.000 t/rok.