Eiffage Budownictwo Mitex Generalnym Wykonawcą osiedla „Zielona Italia”

23.04.2013

12 kwietnia firma Eiffage Budownictwo Mitex podpisała umowę na wykonanie osiedla „Zielona Italia”. Przedmiotem kontraktu jest „dokończenie realizacji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych AB, E, F, G, HI z garażami podziemnymi, podstawowymi usługami oraz infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i małą architekturą przy ul. Obywatelskiej w Warszawie”. Prace na budowie potrwają do końca kwietnia 2014 roku. Wartość umowy wynosi 62,5 mln PLN netto. Inwestorem jest Zielona Italia Sp. z o.o. Umowa została podpisana za poręczeniem MARVIPOL S.A.