Eiffage Budownictwo Mitex dla Echo Investment

15.12.2011

12.12.2011 firma Eiffage Budownictwo Mitex podpisała kontrakt na Generalne Wykonanie Kompleksu Mieszkaniowego przy ul. Okopowej w Łodzi – I etap. Zadanie obejmuje budowę budynków mieszkaniowych o 6 kondygnacjach nadziemnych z parkingami oraz zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia użytkowa realizowanej budowy: 11.165 m2. Wartość kontraktu wynosi prawie 20 mln PLN netto. Prace na budowie potrwają do marca 2013 roku.